🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Közi-Horváth
következő 🡲

Közi-Horváth József (Agyagos, Sopron vm., 1903. szept. 25.-Oberhaching, NSZK, 1988. máj. 26.): lelkész, országgyűlési képviselő. - A teol-t a Pázmány Péter Tudegy-en végezte, 1929: hittud-ból drált, 1927. VI. 29: pappá szent. Magyaróváron kp., 1928-30: Sopronban a Szt Imre Koll., 1931: Győrött a ppi papnev. int tanulm. felügy-je, a Dunántúli Hírl. szerk-je, 1935-39: az AC orsz. titkára. 1939-45: az Egyesült Ker. Párt programjával Győr ogy. képviselője. A Győri és Győrvidéki Ker. Szoc. Egyesülés elnöke, 1944. III. 22: az alsóházban tiltakozott a ném. megszállás ellen, XI. 2: elítélte az zsidók tömeges deportálását. 1947: a budai Szt Imre Koll. ig-ja. 1948 nyarán Au-ba menekült, Innsbruckban a Tirolba menekült m-ok lelkésze. 1949: Párizsban telepedett le, ahol IX: a Keresztény Népmozgalom megalapítója, 1950: a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Biz-a tagja, 1952. IV-i lemondásáig a menekültügyi biz. vez-je, ezután csak a belügyi biz. tagja. 1951. VI: M. Ker. Népmozgalom néven egyesítette mozgalmát a menekült Demokrata Néppárttal. 1950. VII. 25: New Yorkban megalakult a m., lengy., litván, csehszl. és szlovén emigráns →Közép-európai Kereszténydemokrata Unió, melynek elnökévé választották. 1957-65: Münchenben a Paulinum diákotthon vez-je, az 1970. XI. 28/29: alakított Eu. Szabad Magyar Kongresszus elnöke. 1965-88: Oberachingban (Bajoro.) az egyhm. Karitász-otthon lelkésze. - M: Alexovics Vazul, a legnagyobb pálos szónok 1742-1796. Győr, 1930. - Máriaremete tört. Bp., 1933. - A mocsoktalan házasság. XI. Pius „Casti connubii ...” kezdetű körleveléről. Uo., 1935. (Ébresztő írások 5.) - Proletárok megváltása. XI. Pius p. „Quadragesimo anno ...” kezdetű körlevéléről. Uo., 1936. (4. kiad. 1936) - Nemzetiszínű pogányság. Röpirat (a nácizmus ellen). Uo., 1937. (1 fill. áron 350.000 pld. fogyott el) - Húsvéti gondolatok szociális munkások erősítésére. Uo., 1939. - Beszédvázlatok Szt István tiszteletére. Uo., 1945. - La vérité sur le Cardinal Mindszenty. Heros et Martyr. Quelques observation sur le „Livre Jaune.” Le véritabe aspect du Procés. Le „Livre Noir”. Bruxelles, 1949. - Struggle of the Hungarian Catholic Church against Communism. New York, 1953. - XXIII. János szociális tanítása. Mater et magistra. München, 1962. - M-ok tündöklő csillaga, Szt István 975-1038. Uo., 1971. (Klny.) - Magyarság és Eu. Ungarn und Europa. Uo., 1973. - Kardinal Mindszenty. Ein Bekenner und Martyrer unserer Zeit. Königstein, 1976. (ang-ul: Chichester-Chulmleigh, 1979; m-ul: Mindszenty bíb. München, 1980 és 1984) - Apor pp. élete és halála. München, 1977. (és 1984; ném-ül: Leben und Sterben von Bischof Apor. Uo., 1984. és 1985; holl-ul: Westerlo-Vught, 1988) - Rafinált vallásüldözés Mo-on. Uo., 1980. - Magyarság és kerség 56-ban. München, 1981. - A török kiűzése Mo-ból. Uo., 1983. - XI. Incze p. szerepe a török kiűzésében. Uo., 1986. - 1932. VI. 26-1933. IX. 3: a győri Összetartás hetilap fel. szerk-je és kiadója, 1948-59: a párizsi-müncheni Belső Tájékoztató szerk-je, főmunk. 88

Ker. m. közél. alm. I:567. - Ogy. alm. 1940:231. Arck. - Schem. Jaur. 1947:138. (*Agyagosszergény; Agyagost és Felsőszergényt 1927: egyesítették!) - Mildschütz 1977:9. (51.) - Bölöny 1983:473. - Borbándi 1985:483. - Borbándi 1992:210. - Nagy II:175. (*Agyagosszergény!) - Új Mo. 1992. XI. 4. - Hetényi Varga I:309.