🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kühár
következő 🡲

Kühár Ferenc Ede (Eduard), OSB (Pártosfalva, v. Vas vm., 1928. máj. 28.-): gimnáziumi tanár, magyar gyóntató Mariazellben. - A gimn-ot Muraszombatban, Kőszegen és Pannonhalmán végezte, 1947: éretts. 1945. II. 25: lépett a r-be. A teol-t 1947-51: Pannonhalmán végezte, ahol 1952. VI. 27: pappá szent. 1955: Bpen az ELTE biológia-kémia szakán tanári okl-et szerzett. VIII. 1: Pannonhalmán, 1957. VIII. 1: Győrött gimn. tanár, diákotthoni pref., ugyanakkor Győr-Ménfőcsanakon és Győrszentivánon lelkipásztori kisegítő. 1994. VII. 13: Mariazellben m. gyóntató. s.k.

Kühár Flóris Ferenc, OSB (Pártosfalva, Vas vm., 1893. júl. 5.-Bp., 1943. nov. 26.): főiskolai tanár. - A középisk-t Kőszegen és Győrött végezte, 1909. VIII. 6: lépett a r-be. A teol-t Innsbruckban végezte, 1916. VI. 25: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., Innsbruckban 1917. VI. 11: teol-ból drált, uo. bölcs-et is tanult. 1917: lelkész Celldömölkön. 1922: Pannonhalmán a teol. és tanárképző főisk. lélektan, logika, bölcs-tört., egyhjog és lelkipásztorkodástan tanára. 1929: Rómában az Anselmianum főisk. tanára, 1931: esp. és főisk. tanár Pannonhalmán. 1935: Bpen házfőn. és egy. c. rk. tanár. - 1926: a SZIA I. o. tagja. - M: A celldömölki búcsújáróhely rövid ismertetése. Celldömölk, 1918. - Szt Erzsébet és a modern ker. női ideál. Uo., 1918. - Mater Raingardis. Uo., 1919. - A Bold. Szűz Mária. Győr, 1922. (Védősztjeink élete 13.) - Szt Péter ap. Uo., 1922. (Uaz 15.) - Aranyszájú Szt János. Uo., 1922. (Uaz 18.) - Szt Ágoston. Uo., 1922. (Uaz 20.) - Szt Monika. Uo., 1922. (Uaz 21.) - Szienai Szt Katalin. Uo., 1923. (Uaz 22.) - Alacoque Szt Margit. Uo., 1923. (Uaz 25.) - Bev. a vallás lélektanába. Bp., 1926. (Szt István kv-ek 41.) - A ker. bölcs. tört. Uo., 1927. (Uaz 43-44.) - A misztikus term-szemlélet alapjai. Uo., 1928. - A vallásbölcs. főkérdései. Uo., 1930. (Szt István kv-ek 81.) - A lélek szemével. Uo., 1930. (Dom kat. kv-ek 3.) - Az örök élet forrásai a 7 sztségben. Uo., 1932. - Canterbury Szt Anzelm istentana. Pannonhalma, 1933. (A Pannonhalmi Szle kvtára 4.) - Lit. lex. Szerk. Radó Polikárppal. Komárom, 1933. - Barlangok, sírok, kupolák. Bp., 1935. (M. Kultúra kvtár 6.) - Egyetemes vallástört. 1. köt. Ősnépek, őstört., kihalt kultúrák. 2. köt. Ny és K. ÓSz és ÚSz. Uo., 1936. (Szt István kv-ek 123-126.) - Szűz Mária élete. Uo., 1938. - Lisieuxi Szt Teréz. Uo., 1938. (Korunk szentjei) - Mária tiszteletünk a 11. és 12. sz. hazai lit-jában. Uo., 1939. (SZIA Hittud-bölcs. O. ért. III. 3.) - A legszentebb családfa utolsó virága. Árpádházi B. Erzsébet, III. András leánya. Uo., 1939. - Zarándok szívvel. Útiképek és élmények. Uo., 1939. - M. sztek ünnepei és miséi a Pray-kódexben. Írta Kniewald Károllyal. Pannonhalma, 1939. (A Pannonhalmi Szle kvtára 25.) - A Pray-kódex sanctoraleja. Írta Kniewald Károly. Ford. Bp., 1939. (Klny. M. Kv-szle) - A lélek szemével. Uo., 1940. (M. Kat. Írók kv-ei) - Hartwick győri pp. Agenda Pontificalis-a. Írta Kniewald Károly. Ford. Uo., 1941. (SZIA Hittud-bölcs. O. ért-ei III. 6.) - Szt István. Uo., 1941. (Hősök és szentek) - Emlékbeszéd Bitter Illés (1868-1939) r. tag felett. Uo., 1942. (SZIA emlékbeszédei III. 8.) - Az egyh. sztjei. Szerk. Radó Polikárp. Közrem. Szunyogh X. Ferenccel. Uo., 1943. - Az ap. atyák. Ford., bev. és magy. Uo., 1944. (Ker. remekírók 1.) - Az ősegyh. szentségi élete. Tertullián: De baptismo. + Jeruzsálemi Szt Cirill: Catecheses mystagogicae. + Szt Ambrus: De mysteriis és De sacramentis. Ford., bev. és magy. Uo., 1944. (Uaz 9.) - Szerk. 1926-29: a Pannonhalmi Szemlét, 1940-44: a Katholikus Szemlét és 1944: a Keresztény remekírók 1-16. köt-ét. T.E.

SZIA tagajánl. 1926:3. - PN 1987:160. (1228.)

Kühár Klotild, SDS (Muraszombat, Vas vm., 1889. márc. 14.-Kecskemét, 1989. ápr. 21.): tartományfőnöknő. - 1906. V. 24: lépett a →Szalvátor Nővérek rendjébe. A noviciátust az alapító, (B.) Therese Maria →Wüllenweber mellett töltötte. →Poetsch Mária Hilária nővér munkatársa volt a m. tart. kiépítésében, melynek 1935-38: és 1954-89: tart-főnöknője. 1950 u. a bpi piar. rház varrónőjeként tartotta össze a tart. nővéreit. r.k.


Kühár Jozefa Klotild SDS (Muraszombat, Vas vm., 1889. márc. 14.–Kecskemét, 1989. ápr. 21.): szerzetesnő. – 1906. V. 27: Rómában lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1908. I. 15: uitt, örök fog-át 1914. I. 6: Bpen tette. Tanító- és tanárképzőt végzett. 1908–50: →Szalvátor Intézetben kézimunkát tanított. Házfőnöknő, majd tartományfőnöknő 1950-ig. Ezután a kecskeméti piar. int-ben dolg. Megérte 100. születésnapját. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.