🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > japán vértanúk
következő 🡲

japán vértanúk: A japán keresztényüldözés Tojotomi Hidejosi sógunnak 1587. VII. 24-25: kiadott tilalmi rendeletével vette kezdetét. E rendeletet nem hajtották ugyan szigorúan végre, 1597: mégis 26 vértanú esett áldozatául. Az üldözés sokkal nagyobb méreteket öltött Tokugava Iejaszu sógunnak 1614: kiadott rendeletével, mely minden hithirdetőt kitiltott az országból és elnyomta a japán ker-eket. A hithirdetők közül többen titokban Japánban maradtak ugyan és folytatni próbálták működésüket, de Iejaszu utódai, Hidetada és Iemicu sógunok uralkodása alatt az üldözés véressé vált, és egészen a kereszténységet tiltó rendelet 1873: történt visszavonásáig egyre növekvő kegyetlenséggel folytatódott. - A ~ és ker-ek számáról a történészek között eltérőek a nézetek. Johannes Laures SJ, a japán kerség történetének egyik legjobb ismerője szerint a ker-ek száma a 16-17. sz: nem haladta meg a 300 ezret. A legtöbb esetben a hitehagyást kikényszeríteni próbáló borzalmas kínzások (zsúfolt börtönökbe zárás, ostorozás, kénes forró vízzel öntözgetés, jéghideg vízbe merítés, napokon keresztül fejjel lefelé bűzös gödörbe lógatás, a szeméremérzet legocsmányabb megsértései, stb.) ellenére hitüket mindvégig megvalló vt-k száma, ugyancsak Laures szerint, kb. 4 ezerre tehető. Ha ehhez hozzávesszük a Simabara-felkelés (1637-38) leverésekor kivégzett 35 ezer keresztényt, akik hittagadással megmenthették volna életüket, a vértanúk száma kb. 40 ezerre emelkedik. - A ~ sorát az 1597. II. 5: Nagaszakiban keresztre feszített 26 vértanú nyitja meg, kiket IX. Pius p. 1862: avatott sztté. Hidejosi különböző okokból erélyesebben akart fellépni a kereszténység ellen, és elrettentésül a Kiotóban feltűnő módon hithirdetéssel foglalkozó, a Fülöp-szk-ről jött sp. ferenceseket néhány japán munkatársukkal és 3 jezsuita papnövendékkel együtt a jezsuiták akkori missziós közp-jában, Nagaszakiban kivégeztetett. A kivégzés úgy történt, hogy keresztekre kötözték és egy-két lándzsadöféssel megölték őket. A kivégzés részleteit egy szemtanú jezsuita leírásából pontosan ismerjük. A vértanúk: Pedro Bautista Blasquez OFM elöljáró és 5 rendtársa: Martin de la Ascensión, Francisco Blanco papok, Gonzalo García, Francisco de San Miguel fráterok és Felipe de Jesús papnövendék (ő Mexikóban született, a többiek Spo-ban). A 3 jezsuita: Miki Pál, Kiszai Jakab és a Gotó szk-ről származó János. A ferencesek laikus japán munkatársai: Szuzuki Pál, Júsuke Gábor, Kinuja János, Dangi Tamás, Kicsi Ferenc, Kozaki Mihály, Sakakibara Joachim, Ibaraki Pál, Ibaraki (Karazuma) Leó, Szukedzsiro Péter, Takeja Kozma, Kozaki Tamás (15 é.), Ibaraki Lajos (12 é.) és a csak keresztnevén ismert Bonaventura, Mátyás, Ferenc és Antonio (13 é.). - 1987: további 16 vt-t avatott szentté II. János Pál p. Az 1633-37: vtságot szenvedett domonkosok ill. munkatársaik, akiket kevés kivétellel fejjel lefelé verembe lógatva végeztek ki: Nisi Hjódzsi (1634), Tomonaga Gorojoje (1633), Siozuka Vince (1637) japán domonkos papok; Kohjóje Mátyás (1633), Sójemon Ferenc (1633) japán domonkos testvérek; Nagaszaki Magdolna, (1634), Ómurai Marina (1634, tűzhalál) harmadrendi apácák; Kuróbjóje Mihály (1633), Kiotói Lázár (1637), Lorenzo Ruiz (fülöp-szigeteki, 1637) hitoktatók; Domingo Ibanez de Erquicia (1633), Lucas Alonso del Espiritu Santo (1633), Antonio González (1637, börtönben halt meg), Miguel de Aozaraza (1637, tűzhalál) spanyol domonkos papok; Giacinto Ansalone (Jordanus de S. Stephano, 1634) olasz domonkos pap; Guillaume Courtet (1636) francia domonkos pap. - 1867: Japán számos vértanúja közül IX. Pius p. 205-öt avatott b-gá. Vt-haláluk időrendjében: 1617. V. 22: Pedro de la Asunción OFM sp. és Joáo Bautista Machado de Távora SJ portugál papot Nagaszakiban lefejezték. - VI. 1: Alonso Navarrete OP, Hernando de Ayala de San José OSA sp. papokat, Tanaka Leó hitoktatót Ómurában lefejezték. - X. 1: Ueda Hikodzsiro rózsafüzér-társulati tagot, Josida András hitoktatót Nagaszakiban lefejezték. - 1618. VIII. 16: Juan de Santa Maria OFM sp. papot Kíótóban lefejezték. -

1619. III. 19: Juan Martínez de Santo Domingo OP sp. pap Suzuta börtönében halt meg. - XI. 18: Kimura Lénárt SJ testvér, Tokuan András, Sozajemont, a koreai Takeja Kozma és a port. Domingo Jorge rózsafüzér-társulati tagokat Nagaszakiban elégették. - XI. 27: Szeki Bertalan, Kimura Antal, Ivanaga János, Nakamura Sándor, Takesita Mihály, Kozaka Mátyás, Macuoka Mijota Román, Nakano Mijota Mátyás, Motojama János, Koteda Tamás rózsafüzér-társulati tagokat Nagaszakiban lefejezték. - 1620. I. 7: a port. Ambrosio Fernández SJ testvért Suzuta börtönében halálra kínozták. - V. 22: Arimai Mátyás hitoktatót Nagaszakiban halálra kínozták. - VIII. 16: Kijota Bokusai Simon hitoktatót és feleségét, Magdolnát, Gengoro Tamást és feleségét, Máriát fiukkal, Jakabbal (valamennyien rózsafüzér-társulati tagok) Kokurában kereszten ölték meg. - 1622. VIII. 10: Ota Ágoston SJ testvért Ikiben lefejezték. - VIII. 19: a németalföldi Luis Flores OP, a sp. Pedro de Zúniga OSA papokat, Hirayama Joachim, Szukejemon Leó, Mijazaki Sójemon János, Diaz Mihály, Takenosima Sinjemon Márk, Kojanagi Tamás, Jamada Antal, Macuo Densi Jakab, Rokujemon Lőrinc, Jago Sójemon János, Mohioje Bertalan, Nagata Matasicsi János rózsafüzér-társulati tagokat Nagaszakiban elégették. - IX. 10: Francisco Morales, Alonso de Mena, José Salvanés de San Jacinto, Jacinto Orfanel OP sp. papok, Angelo Ferrer Orsucci OP ol. pap, Sinbasi Szaburó Sándor katekéta, Rózsafüzérről nev. Tamás OP papnövendék, Nagata Magosiro János OP testvér, Ricardo de Santa Ana Trouvé OFM flandriai, Pedro de Avila OFM sp. pap, Vicente de San José OFM sp. testvér, Carlo Spinola SJ ol., Kimura Sebestyén SJ japán pap, Fuszai Gonzalo, Kiuni Antal, Szampo Péter, Sumpo Mihály, Csúgoku János, Akahosi János, Kavara Lajos SJ papnövendékek, Sacuma Leo, Lucia de Fleitas OFM harmadrendiek, Sanga Antal katekéta és felesége, Magdolna rózsafüzér-társulati tag; Antal koreai katekéta és felesége, Mária (rózsafüzér-társulati tag, fiaik, a 12 é. János és az 5 é. Péter; Nagaisi Pál katekéta és felesége, Tekla, rózsafüzér-társulati tag, fiuk, a 7 é. Péter; Tanaka Pál és felesége, Mária Fernandez Izabella, fiuk, a 4 é. Ignác; Apollonia; Hamada Domonkos és felesége, Klára; Mária, Inés (koreai), Nakano Domonkos, Kavano Sicsijemon Bertalan, Tada Jakicsi Damján és fia, az 5 é. Mihály, Sicsiro Tamás, Isimoto Rufusz, Mária, Ono Kelemen és fia, a 2 é. Antal, Ogata Dominika, Katalin, Tanaura Mária rózsafüzér-társulatiak - közülük 22 tűzhalállal, 30 lefejezéssel szenvedett vtságot Nagaszakiban. - IX. 11: Koteda Gáspár hitoktatót, Takeja Kozma 12 é. fiát, Ferencet, Sicsijemon Péter 7 é. fiát, Pétert Nagaszakiban lefejezték. - IX. 12: a sp. Tomás de Zumárraga del Espíritu Santo OP papot, Sibata Tamás OP papnövendéket, Domonkost, a domonkosrendiek háziszolgáját, a sp. Apollinar Franco OFM papot, a japán Szt Bonaventuráról nev. Ferenc és Szt Kláráról nev. Pál OFM testvéreket Ómurában elégették. - IX. 15: az ol. Camillo Costanzo SJ papot Hiradóban elégették. - X. 2: Jakicsi Lajost Nagaszakiban elégették, a feleségét, Lúciát és fiaikat, a 8 é. Andrást és a 4 é. Ferencet uo. lefejezték. - XI. 1: az ol. Pietro Paolo Navarro SJ papot, Fudzsisima Dénes, Onizuka Sandaju Péter SJ papnövendékeket, Kinjemon Kelement, Costanzo háziszolgáját Simabarában elégették. - XI. 4: Francisco Gálvez OFM sp., Geronimo de Angelis SJ ol. papokat, Jempó Simon SJ testvért Edóban, a mai Tokióban elégették. - 1624. II. 22: a port. Diego de Carvalho SJ papot Szendaiban vízbe fagyasztották. - VIII. 25: Miguel Carvalho SJ port., Pedro Vasquez OP és Luis Sotelo OFM sp., Sasada Lajos OFM japán papokat, Baba Lajos OFM testvért, XI. 15: Kájusz koreai hitoktatót Szendaiban elégették. -

Nagaszakiban szenvedtek: 1626. VI. 20: Francisco Pacheco és Baltasar de Torres SJ sp., Giovanni Battista Zola SJ ol. papot, Rinszei Péter és Kaun Vince koreai, Kiszaku János, Kinszuke János és Tózo Mihály SJ japán papnövendéket, Sadamacu Gáspár SJ testvért elégették; VII. 12: Araki Hirozajemon Mancsiót, Araki Kinzajemon Mátyást, Araki Csószubioje Pétert és feleségét, Zsuzsannát; Tanaka Mino Jánost és feleségét, Katalint; Nagai Naiszen Jánost és feleségét, Mónikát 7 é. fiukkal, Lajossal együtt (jezsuita pap rejtegetéséért) különbözö módokon halálra kínozták; VII. 23: Luis Bertrán OP sp. papot, Szt Keresztről nev. Mancsio és Máriáról nev. Péter OP testvért elégették; VIII. 17: Kurobioje Ferenc, Jemon Dzsijemon Kájusz, Kijota Magdolna, Francsiszka OP harmadrendit, Francísco de Santa Maria OFM sp. papot, Bartolomé Laurel mexikói és Szt Ferencről nev. Antal japán OFM testvért, Váz Gáspár és felesége, Mária, Vo Dzsinjemon Tamás, Kuhioje Ferenc, Kijemon Lukács, Kizajemon Míhály, Macuo Szojemon Lajos, Gómez Márton OFM harmadrendi hitoktatót ölték meg (heten tűzhalállal, nyolcan lefejezéssel lettek vt-k); IX. 7: Cudzsi Tamás SJ papot, Maki Lajost és fogadott fiát, Jánost égették el Cudzsi rejtegetéséért; IX. 8: Domingo Castellet OP sp. pap, Szt Jácintról nev. Tamás és Szt Domonkosról nev. Antal OP testvér, Antonio de San Buenaventura OFM sp. pap, Domonkos OFM testvér, Tomaki János OP harmadrendi és fiai, a 16 é. Domonkos, a 15 é. Mihály, a 10 é. Tamás és a 7 é. Pál, Imamura János, Aíbara Szandaju Pál, Román és fia, Leó, Hajasida János, Alvarez Matyás, Jamada Karahacsi Mihály és fia, Lőrinc, Nihacsi Lajos és fiai, az 5 é. Ferenc és a 2 é. Domonkos valamint Lujza Lúcia lett vt. (közülük 12 tűzhalállal, 10 lefejezéssel); IX. 16: Hímonoja Mihályt és fiát, Pált, valamint Sóbioje Domonkos OP harmadrendieket lefejezték; XII. 23: Nakasima Mihály SJ testvért halálra kínozták; 1630. IX. 28: Macutake Sózaburo János, Sicsizajemon Mancsio, Kiucsi Tajemon Mihály, Siso Hacsizó Lőrinc, Kohioje Péter, Terai Kahíoye Tamás OSA harmadrendieket lefejezték; 1632. IX. 5: Bartolomé Gutiérrez mexikói, Vicente Carvalho port., Francisco de Jesús OSA sp., Isida Antal SJ, Ijo Jeromos egyhm-s japán papot, Gabriel de la Magdalena OFM sp. testvért hosszú forróvíz-öntözgetéssel történt kínzás után lefejezték. - E szentek és boldogok a ~nak csak egy kis része. Az egyes szerzr-ek utánjárásának köszönhetően folytak le eredményesen a b-gá és sztté avatási eljárások, sokan hősies vtságára azonban csak az újabb tört. kutatások vetettek fényt. Ezek eredményeként 1996: a japán pp-ök több mint 100 további vt. b-gá avatási eljárását kezdeményezték. Első helyen kell említeni Kibe Péter japán jezsuita papot. Fiatal hitoktatóként utasították ki Japánból, saját erejéből eljutott Rómába. Ott fölvették a jezsuita r-be, pappá szent., majd titokban visszatért Japánba. Éveken át támogatta az üldözött ker-eket, míg el nem fogták. 1639: verembelógatással Edóban végezték ki. Méltán kezdhetnék meg azoknak a ker-eknek b-gá avatási eljárását is, kiket 1865: történt „fölfedezésük” után vetettek börtönbe és kínoztak halálra. Állhatatosságuk méltán vívta ki a ker. világ csodálatát.  Ne.P.

Vida Aladár: Nippon hősei. Bp., é.n. - BS VI:434. - Frédérik, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában 1185-1603. Bp., 1974:280. - SzÉ 1984:86.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.