🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jászvásári katekizmus
következő 🡲

jászvásári katekizmus: magyar-rumén hittankönyv a moldvai csángók számára. Vsz. az első kétnyelvű nyomtatott kv. Moldvában. - 1866: a moldvai misszió főnöke, Josef Salandari OFMConv, marcopolisi cpp., 1684. III. 20-tól moldvai ap. vizitátor adta ki. Az akkor kb. 60 ezer r.k. →csángó számára készítették, nem csupán abból a célból, hogy a hitoktatásukat segítse. Salandari a ~ segítségével akarta a rum. nyelvet megtaníttatni. Egy idő után, amikorra az →államnyelvet el kellett volna sajátítani, a m. nyelvet betiltották volna a csángók által épített tp-okban is. A ~sal nem érték el a kívánt célt, 1893: rendelettel tiltották meg a m. nyelv használatát a prédikációkban, a tp. éneklésben és imában. Kitiltották a m. nyelvet a csángók egyh. anyakv-eiből s temetői sírföliratairól, rum. helyesírással átírva a m. neveket. Az ellenszegülőket megbüntették, 1894: megtiltották a kétnyelvű ~ használatát. Ettől kezdve a csángó lett Eu. műveltségében, nyelvében, létében leginkább pusztulásra ítélt nemz. kisebbsége. A ~ nem csupán vallástört., de nyelvi, művelődés- és pol-tört. emlék, érdekes kv-ritkaság. 88

Gams 1873:365. - Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság. Csíkszereda, 1931. - M. Nemz. 1986. II. 8. (Hajdú D. Dénes)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.