🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jorám
következő 🡲

Jorám (héb. 'Jahve fölséges'): az Ószövetségben 4 személy neve. - Közülük a fontosabbak: 1. Júda 5. királya (ur. Kr. e. 848-841), Jehosafát fia. Acháb és Izebel lánya, Atalja volt a felesége. Izr-ben vele egy időben Jorám volt a kir. (2Kir 8,16-24; 2Krón 21). Teljesen felesége hatása alatt kormányozta országát, de míg erre a Kir csak utal, a Krón részleteket is említ (a Baal-kultusz tűrése). Talán Atalja hatására történt az is, hogy uralma elején ~ összes fivérét kivégeztette. A 2Krón 21,12-15 megőrzött egy tiltakozást ~ kir. üzelmei ellen; ebben a szerző, Illés próf. a népnek csapást helyezett kilátásba, a kir-t magát súlyos betegséggel fenyegette meg. ~ háborúi szerencsétlen kimenetelűek voltak. A Kir és a Krón egyaránt tudósít Edom elvesztéséről, aminek következtében Júda elesett a tengeröböltől és a tengeri kereskedelem lehetőségétől. A Krón még a filiszteusok és az arabok egy betöréséről is beszámol, akik a kir. palotát megszállva ~ feleségeit és fiait is elhurcolták (2Krón 21,6-17), továbbá ~nak egy bélbetegségéről, aminek következtében 2 év múlva meghalt. Fia, Achaszja lett az utóda. - 2. Izr. 9. királya (ur. Kr. e. 852-841) a 4. dinasztiából (→Omri); az izr. Achaszja testvére; Júdában vele párhuzamosan Jehosafát, Jorám és Achaszja uralkodott (2Kir 3). - A 2Kir kedvezően ítéli meg ~ uralmát: eltávolította a Baal-oszlopokat, melyeket apja emelt. Júda kir-ával, Jehosafáttal és Edom kir-ával szövetkezve hadba vonult a moábiták ellen. Amikor a szövetségesek már Kerakig (Chareset) előnyomultak, →Mesa feláldozta legidősebb fiát →Kamosnak, a moábiták istenének; ezzel úgy látszik, megfordult a hadi szerencse; egyébként erről a vállalkozásról maga Mesa is tudósít, de Izr. kir-ának nevét nem említi. - Amikor a gileádi Ramot ostrománál megsebesült, Jiszreelbe vonult vissza, ahol →Jehu megölte (2Kir 8,29; 10,22-26). **

BL:882.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.