🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Johannita Rend
következő 🡲

Johannita Rend, johanniták: a →Jeruzsálemi Szent János Lovagrend 1530 után protestánssá lett ága. - Brandenburgban (Poroszo.) Vaskezű II. Joachim őrgróf vezette be a reformációt, melyhez az ottani johanniták egy része is csatlakozott. Ekkor alakult meg a ~ (a kat. ág lett a →Máltai Lovagrend). - 1648-ig a 13 ném. Kommende ('parancsnokság') közül 7 lett prot., jogállásukat a →vesztfáliai béke szabályozta. - III. Frigyes porosz kir. 1811: a ~et föloszlatta, de prot. nemesi közösségként, mint 'Balley Brandenburg' tovább működhetett. IV. Frigyes Vilmos porosz kir. 1852: fölújította a ~et betegápolás céljával. Károly porosz kir. hg. lett első úrmestere. - A brandenburgi tart-hoz 1860: 3, 1900: 32, 1918: 38 m. lovag is tartozott. - A ~ mo-i tagozatának megszervezését az ev. Feilitzsch Berthold br. főispán kezdeményezte, ő lett az első kommendátor. A konvent 1928: a Magyar Máltai Szövetséggel való együttműködés mellett döntött. 1931: elhatározták a 24-30 éves prot. nemes ifjak várományosként való fölvételét. 1934: a m. tagozat 46 fő. Amikor Hitler birod. kancellár No-ban megvonta a rendjel-adományozási jogot és a keresztet johannita gyűrűvel helyettesítették, ezt a m. tagozat nem fogadta el, amit Horthy kormányzó megerősített. 1936: a tagozat elnevezés helyett a m-ok A Johannita Lovagrend Magyar Csoportja elnevezést választották. Ezt a belügymin. jóváhagyta. 1942: a m. johannita csop. 115 tagból állt. - 1945. V: a máltaiakkal együtt a johanniták csop-ját is föloszlatták. Tevékenységét a ~ az emigrációban folytatta. 1946: a Balley Brandenburg elvben lehetővé tette nem nemesi származású jelöltek lovagként való fölvételét. 1949: meghalt br. Feilitzsch Berthold kommendátor. A külföldön élő magyar johanniták a Balley Brandenburg magyar tagozataként szerveződtek újjá. Az új kommendátor az ev. Edelsheim-Gyulai Lipót gr. (1888-1981) lett, akit 1955: a Münchenben élő Kibédi Varga Sándor egy. tanár (1902-86) követett. 1956: a rtagok részt vettek a m. forr. menekültjeinek támogatásában, anyagi segélyezésében és ügyeik intézésében. Amikor 1961: megalakult a prot. lovagrendek Alliance elnevezésű nemzetk. szövetsége, a magyar tagozat a Balley Brandenburg keretében, de saját jogon lett e csúcsszervezet tagja. Az 1974-es alapszabályok szerint a ~ hierarchikus fölépítése: tiszteleti lovag, jogi lovag, tiszteletbeli kommendátor és vezérlő kommendátor. A Magyar Tagozathoz tartoznak még a várományosok és a tiszteletbeli tagok. 1977: Kibédi Varga Sándor lemondott, a szintén müncheni fáji Fáy Gedeon (1915-) lett a kommendátor, akit Vermes László, 1995: Kékessy Dezső követett. 1987 óta Mo-on újból van tagfölvétel. Székhelyük Bp., V. Váci u. 62-64. Lapjuk: a →Magyar Johannita Tájékoztató. Bo.Gy.

Radvánszky Antal, br.: A Szt János Lovagrend tört. Mo-on. 1986. - Vajay Szabolcs: Ordinis sancti Johannis in Hungaria thesaurus ac corpus [A ~ lovagjai 1854-1987] H.n., 1987.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.