🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jánoki
következő 🡲

Jánoki Dömötör, Hont-Pázmán nb., Demeter (Szuhány, Kis-Hont vm., 1337 k.-Veszprém, 1398. nov. 26. k.): megyéspüspök. - A Hont-Pázmán nem Bozóki ágából való J. Tamás fia. Korán árva lett, a bátyja, J. László esztergomi knk. házában nevelkedett. 1347 k. esztergomi knk., 1352. I. 15: barsi főesp. Pappá szentelése után érs. helynök, 1385: zágrábi knk. és csázmai prép. 1387: Zsigmond kir. követeként tárgyalt Velencével, távollétében VI. 21: a nyitrai kápt. pp-ké választotta. A MA-ban 1387. VI. 21-IX. 26: vál. nyitrai mpp. A veszprémi kápt. is megválasztotta pp-ké, s ~ ez utóbbit fogadta el, ezért VI. Orbán X. 25. előtt áthelyezte Veszprémbe. 1387. X. 17-1388. V. 29: vál., 1388. VI. 22-1391. XII. 22: tényl. veszprémi mpp. 1391. XI. 11-1394. III. 7: erdélyi mpp. 1394: megegyezett Maternusszal, hogy széket cserélnek, s p. és kir. jóváhagyással Maternus erdélyi, 1395. IX. 20-1398. XI. 26: ~ ismét veszprémi mpp. Székét 1399. I. 27-III. 27: üresnek jelzik. - Pecsétjén (80 x 49 mm) 1397: a képmező közepét egyetlen nagyméretű →tabernákulum-teret körülfogó építmény tölti ki, benne a sárkánnyal harcoló Szt Mihály látható, teljes vértezetben, előre lépve, kardját fölemelve lesújtani készül a fejét fölemelő sárkányra. A tabernákulum fölött 2 fiálé-csoporttal közrefogott, mérműves szerkezetű, középen →baldachin-teret magába foglaló oromzat. A baldachin alatt →Eleusza-típusú, félalakos Madonna. Az építményt kétoldalt karcsú, fiálés, mérművel áttört függelékek gazdagítják. Profilozott lábazati párkányát keresztsor díszíti. A képmező alsó csúcsában 2 címerpajzs között, részben a tabernákulum lábazati párkányába metsződő fülkében ~ balra forduló, térdelő alakja. A pajzsok holdsarló ívében hatágú csillagok (a Hont-Pázmán nemzetség címere). Körirata gyöngysorok között. - Utóda Nyitrán 1388: Gergely, Veszprémben 1392. I. 30: Maternus erdélyi pp., és 1399. (VI. 16.) XI. 20: Hédervári Mihály, Erdélyben 1395: Maternus. T.E.

Schem. Trans. 1838:XVIII. (25.); 1913:13. - Mendlik 1864:50. (33.) (s.v. Demeter; 1388: veszprémi pp.), 56. (21.) (1387-88: nyitrai pp.), 89. (1391-95: erdélyi pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (21.) (s.v. Demeter) - Gams 1873:375. (1387-88: nyitrai pp.), 386. (1388. V. 29: vál.; 1391: és 1397. XII-1398: veszprémi pp.), 382. (1391. XII. 22. előttől-1395: erdélyi pp.) - Fraknói 1895:75. - MREW II:XXII. - Kollányi 1900:55. - Lukcsics 1907:10. (31.) - Eubel I:368. (1387: vál. nyitrai pp.); 524. (1387. X. 25, majd Maternus után 1395. IV. 3: veszprémi pp.), 492. (1391. X. 22: erdélyi pp.) - Schem. Nitr. 1914:9. (25.) (s.v. Demetrius) - Schem. Vesp. 1916:XII. (31.) - Temesváry 1922:246. - Bodor 1984:55. (65.) (s.v. Jánki) - Jakubinyi 2004:22.

Jánoki László   →Gilétfi László