🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jászberény
következő 🡲

Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok m.: 1. esperesség az egri egyhm-ben. Plébániái: Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor. - 2. főplébánia (I.). 1357: Beren. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit-ra sztelték. A törökök 1565: elfoglalták. 1672: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony tp-a 1782: épült. Szt Kereszt, Szt Anna, Szt István és Nep. Szt János oltárképeit 1783: →Zirckler János festette. A homlokzati király- és ap-szobrokat Leopold Conti készítette. A tp. padjait →Feldmayer Antal fr. faragta, eredetileg a Kiscelli (Óbuda) Trinitárius tp. számára. Org-ját (2/42 m/r) 1888: az →Angster gyár építette (op. 112.), 1912: (op. 830) átépítette. Kegyura 1880: a hitközség. - Plébánosai: Horváthy János, 1678: Kesztölczy István, 1687: Udvarhelyi János, 1688: Széchény Ferenc István, 1694: Franyó Mihály, 1702: Zorger János, 1707: Valkó András, 1711: Bereczky György, 1730: Gyöngyösi György, 1735: Aranyosi Zsigmond, 1750: Szentiványi János, 1757: Török János, 1782: Mészáros Péter, 1798: Rigó Ferenc, 1808: Bán József, 1825: Szipula József, 1852: Farkas Péter, 1872: Gyurra József, 1879: Tersztyánszky Dezső, 1883: Kuncz Menyhért, 1908: Erdős András, 1927: Kele István, 1958: Rozsáli Menyhért, 1963: Bozóky János, 1968: Taiti Lajos, 1980: Farkas Mátyás. - 2000. XI: hozzá tartozik a 858. sz. Jász cserkészcsapat. - 3. ferences tp. és konvent. 1472: Mátyás kir., valamint Igali Fábián és Zernesti Gergely OFMConv a p-hoz fordultak, előadván, hogy a barátok által keresztény hitre térített jászok („filiszteusok”) kir. engedéllyel Berényben tp-ot építettek, és azt a minoritáknak akarják adni tartozékaival együtt. 1492: obszerváns ferencesek vették át. 1497: az egyik barát itt „Berényszálláson” szentbeszédeket másolt. 1516: az esztergomi kusztódiához tartozott. 1535: 8 pap és 8 testvér lakta. 1537: a szalvatoriánus prov. itt tartotta a kápt-ját. 1531-65: guardiánjai név szerint ismertek. 1543: a budai török pasa oltalmát kérték. 1560: a prot-ok felgyújtották a ktort. 1567: a törökök kiűzték a szerz-eket, a zárdát erősséggé formálták. 1570-86: egy-egy ferences lelkészt küldtek ide. A hadi események miatt romladozó tp-ot a lakosok rendbe hozták, 1649: Belgrád ferences pp-e felszentelte. 1661-90: ismét látogatták a ferencesek ~t. 1690: a törökök végleg elhagyták a várost. 1694: két, majd több barát elkezdte helyreállítani a zárdát és a tp-ot. 1723: befejeződött a tp., 1755: D-i oldalán a rház 3 szárnyának építése. 1758-tól itt volt a szalvatoriánusok egyik noviciátusa. 1766-1802: újjáépítették a tp. boltozatát és tetőzetét, az orgonakarzatot és a tornyot, 1770-80: megújult a tp-belső berendezése, 1771-72: megépült a ktor 4., É-i szárnya. A gótikus, támpilléres egyhajós tp. külső hossza 55 m, a hajó 12, a szentély 8 m széles, a torony a szentély D-i oldala mellett áll. 1822-96: a szerz-ek vezették a →Jászberényi R.K. Gimnáziumot. Konventjuk 1900: a kapisztránus prov-é lett. 1928-41: tanulm. ház. 1943: 7 pap alkotta a konventet, 1948: pléb-t vállaltak. 1950: a komm-k föloszlatták, a ktor azután szerz-nővérek állami szociális otthonául szolgált, 1989-: egyh. szoc. otthon. - A Porciunkula-búcsút 1831: a járvány miatt betiltották, de 1832-től újra élt, majd elenyészett. Az 1880-as években →Orosz István jászladányi szentember élesztette föl. A tp. minden oltárához és szobrához imát és éneket szerzett, s kinyomtatta. Az 1948-as Mária-év emlékére 1949: vsz. a 15. sz. Szt László-kpna helyén Porciunkula-kpnát építettek. Org-ját (2/16 m/r) 1808: Herodeck József a főtp. számára építette, 1888: az Angster gyár ide telepítette, 1972: Erdősi József átalakította. - A 80-as években bontakozott ki az Olvasós Boldogasszony búcsúja (okt. első vasárnapja). A Pest környékieket évekig Fodor József (Félkarú Jóska) énekes ember vezette. →jászberényi kálvária - 4. Jézus Neve plébánia (II.) 1944: a ferences tp. körzetéből alapították és 1948: a konventre bízták. - Ellátja a Szelei úti, Homoki, Hajtai, Peresi és Négyszállási tanyasi kápolnákat. - Plébánosai: ferencesek: Jenei Jenő, 1949: Tóth Ottokár, 1950: Zentai Károly; egyhm-sek: 1953: Boros János, 1959: Bernolák Máté, 1960: Csutor Imre, 1967: Földes Menyhért, 1974: Bánki Vilmos, 1982: Kovács József. - Lakói 1840: 16.812 r.k., 34 g.kel., 10 ev., 982 ref., össz. 17.838; 1910: 26.511 r.k., 74 g.k., 20 g.kel., 98 ev., 1948 ref., 6 unit., 1017 izr., 1 egyéb vall., össz. 29.675; 1940: 28.249 r.k., 140 g.k., 9 g.kel., 187 ev., 1894 ref., 547 izr., 17 egyéb vall., össz. 31.043; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 219 ffit, 31 nőt; 1983: egész ~ együtt össz. 31.008; 1990: egész ~ együtt 30.021. - Régészeti emléke: 26,5 x 13,5 cm bronz, egykor aranyozott körmeneti kereszt, szárai végén lapított gömbbel. Magyar munka a 12. sz. első feléből. A M. Nemz. Múz-ban van. - Az irgalmas nővérek vezetésével 1901: érs. r.k. polg. leányisk-t alapítottak államsegéllyel. 1942/43: 4 o-ban 9 tanár 206 leányt okt. 1948. VI: áll. isk.; 1991: nyílt meg a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Kat. Ált. Isk. →Jászberényi R.K. Gimnázium. - Kat. sajtója: 1898-99: Jászberényi Hírlap, 1928-43: Jászsági Kat. Tudósító, 1995: Szivárvány (~ egyhközs-einek családi folyóirata. Szerk. a főpléb. papja. Megj. nagyobb ünnepekre.) Demeter Mátyás-B.G.

2. Soós I:359. - 3. Fridrich II:174. - A ~i ferencrendiek tp-ában szokásos énekek és litániák gyűjt-e. Jászberény, 1926. (2. kiad. 1935) - Szentségimádási szentóra. Használatos a Szt-ferencrendiek tp-ában a hó első vasárnapján. Jászberény, 1941. - Schem. Cap. 1948:26. - Aggházy II:124. - Genthon 1961:139. - Szántó Konrád: A ~i ferences tp. tört. Bp., 1974. - Bálint II:146. - Polg. Isk. 1942/43:270. - Garas 1955:174. - Folia Arch. 1978:184. (Lovag Zs.: A kalocsai román kori feszület és köre) - Soós I:356. - Tóth-Botka I:239.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.