🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > isteni erények
következő 🡲

isteni erények, teológiai erények: az egyházatyák szóhasználatában a →hit, →remény, →szeretet erénye (1Kor 13,13). - Azért nevezzük isteninek őket, mert forrásuk, tárgyuk és céljuk a háromságos egy Isten. Az ember képességeit alkalmassá teszik arra, hogy részesedjen az isteni természetben (vö. 2Pt 2,4). Fölkészítik az embert arra, hogy élete kapcsolatban legyen a Szentháromsággal. - Az ~ alapozzák meg, lelkesítik és határozzák meg a keresztény ember erkölcsi cselekvését. Formát adnak az összes erkölcsi erénynek, és éltetik azokat. Isten önti a lélekbe, hogy az ember az Ő gyermekeként tudjon cselekedni és kiérdemelje az örök életet (→istengyermekség). A Szentlélek jelenlétének és működésének zálogai az emberi képességekben. **

KEK 1812-13.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.