🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > iskolavár
következő 🡲

iskolavár: Horvát-Szlavónországban a MÁV alkalmazottai gyermekeinek anyanyelvi oktatására létesített és saját kezelésben fönntartott (brodi, eszéki, kameralmoravicai, zágrábi, zimonyi) iskolák gyűjtőneve. - A vasúti csomópontokban a →Julián Egyesület megalakítása (1904) után annak támogatásával újabbakat létesítettek. Ezekbe már nem csupán a vasutasok, de a környékbeli m-ok gyermekeit is fölvették, bejárásukhoz a MÁV utazási kedvezményt adott. Az ~at 1919 tavaszán megszüntették, épületeiket, fölszerelésüket elkobozták. 88

Petri 1992:11.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.