🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > illírizmus
következő 🡲

illírizmus, 1835-1849: horvát politikai mozgalom, mely a magyar reformmozgalmakhoz hasonlóan nemzeti és egyesítési, polgári törekvésekkel lépett föl. - Az illírek ókori, balkán-tengermelléki nép, ter-üket Róma Kr. e. 168: elfoglalta. Horvátok az avarok segédcsapataiként érkeztek a Balkánra. A megmaradt és más népekkel keveredett illírek Dalmácia ol-ul beszélő városi lakosságát alkották, nem szlávok, nincs közük a szláv horvátokhoz. Az ~ a →dákoromanizmushoz hasonló nemzeti mítosz. - Létrejöttét elősegítette a fr. uralom alatt létrehozott →illír királyság (1809-13) a maga gazd. föllendülésével, polgári jogegyenlőségével és a nemzeti kultúra fejlődésével. Az ~ lényege: megszabadulva a magyaroktól és a törököktől, valamennyi balkáni szláv népet horvát vezetésű, független, nagy királysággá egyesíteni. Vezetői kapcsolatot tartottak az orosz pánszlávokkal, szövetkeztek a bécsi kormánnyal is, s hogy céljukat könnyebben és gyorsabban elérjék, kiélezték és fölnagyították a m-horvát ellentéteket. Térképükön Illíria Horvát-Szlavóno. mellett Fiumét, Isztriát, Dalmáciát, Karintiát, Krajnát, Bosznia-Hercegovinát, Szerbiát, Bulgáriát és D-Mo-ot (Bácskát és Bánátot) is magában foglalta. - Az ~ alapítója gr. Draskovich János (1770-1856) politikus volt. Fő irányítói Ludevit Gaj (1809-72) író, Karadžić Vuk (1787-1864) szerb író, Pavo Stoos (1806-62) költő, Jan Kopitar (1780-1844) nyelvész, akik a stokav beszédforma ijekav tájszólását használták s akarták az ált. (egyetlen és hivatalos) horvát (délszláv) nyelvvé tenni. Az ~ pol., irod. és kulturális közp-ja Zágráb lett. Itt alapították az első nyomdát, szervezték a Matica Hrvatska horvát olvasókört, építették a Nemz. Színházat és a Zeneakadémiát. Bécs támogatta az ~t, hogy a belviszályok által gátolja és nehezítse a m. reform-ogy-eken kibontakozó alkotmányosságot. Az ~t nem sikerült ált. délszláv mozgalommá tenni, részben kat. kötődése miatt horvát nemzeti mozgalom maradt. →Horvátország H.Lá.-88

Horváth Mihály: Huszonöt év Mo. tört-éből 1823-1848-ig. Bp., 1886. II:91. - Kulkowski: Illirism. Warszawa, 1894. - Ballagi Géza: A nemzetállamok kialakulásának kora, 1815-47. Bp., 1898:521. - Hóman-Szekfű V:398.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.