🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Iskolai ünnepélyek
következő 🡲

Iskolai ünnepélyek, Bp., 1911: egybegyűjtött alkalmi költemények füzetsorozata a Szent István Társulat kiadásában. - 1. Az isk-év kezdő és záróünnepélye. - 2. A szabadság emlékünnepe. (Márc. 15.) - 3. Az 1848-iki törv-ek emlékezete. (Ápr. 11.) - 4. Az ezredik év emlékezete (máj. 2.) és a koronázási évford. (jún. 8.) - 5. A kegyelet ünnepe. Az aradi vt-k (okt. 6.) és Erzsébet kirné (nov. 19.) emlékezete. - 6. Nagyjaink emléke. Kossuth Lajos (márc. 20.), Rákóczi Ferenc hamvainak hazaszállítása (okt. 29.), Széchenyi István gr. halála (ápr. 8.). - 7. Vallásos ünnepek. Karácsony, húsvét és pünkösd ünnepekre alkalmas költ-ek gyűjt-e. - 8. Madarak és fák napja. (máj.) - 9. A szeretet ünnepe. A kir. nevenapjára, szegény gyermekek felruházására, békenapra, isk-látogatásra, tanító- és tanítónők névnapjára alkalmas költ-ek és beszédek. M.I.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.