🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ince, II.
következő 🡲

Ince, II., Gregorio Papareschi (Róma, ?-Róma, 1143. szept. 24.): II. Honorius utódaként 1130. II. 14-1143. IX. 24: pápa. - 1122: a p. megbízásából részese volt a →wormsi konkordátumot előkészítő tárgyalásoknak. Honorius halála másnapján 20, zömében fiatal É-itáliai és fr. bíb. - Lothar kir. támogatásával, formailag szabálytalanul - p-vá választotta. Uakkor 22 róm. és D-itáliai bíb. megválasztotta II. Anaklétot. - ~ pápaságának első fele az elismertetésért való küzdelmekkel telt el. Rómából Fro-ba menekült, az ágostonosok, továbbá Clairvaux-i Szt Bernát, Szt Norbert, Petrus Venerabilis segítségével (Aquitánia, Skócia és a normann D-Itália kivételével) elismerték. II. (Szász) Lothar kir. (ur. 1125-37) 1131: megígérte, hogy erővel is érvényt szerez ~ választásának. Be is vonult Rómába, ahol ~ 1133. VI. 4: cs-rá koronázta Lothart, és hálája jeléül hűbérül adta neki Toszkánai →Matild birtokát. Lothar elvonulásakor azonban újra menekülnie kellett Anaklét hívei elől. Pisában zsin-ot tartott és ismét segítségül hívta a cs-t, aki 1136: meghódította D-Itáliát. 1138. I. 25: Anaklét meghalt, hívei újabb ellenp-t választottak IV. Viktor személyében, de ő 3 hónap múlva lemondott. A szakadás végleges befejezése a II. →lateráni zsinat volt. Ezután ~ megtámadta az ellene lázadó szicíliai II. Rogeriust, aki foglyul ejtette, majd 1139. VII. 27: a mignanói szerződésben békét kötöttek. Ennek értelmében Rogerius elismerte ~ p-ságát és hűbéresi főségét, ~ viszont elismerte az ő kirságát. 1141: interdiktum alá vetette VII. Lajos fr. kir-t. Utolsó idejében Rómában támadt zendülés, és a város É-itáliai minták szerint városállammá nyilvánította magát. - Mindezen külső hadakozások mellett ~ folytatta II. Callistus kormányzását, amennyiben a cs-ra támaszkodva építette ki az áll. hatalmaktól függetlenedő hierarchikus szervezetet, s főleg az ágostonosok segítségével emelte a lelkipásztorkodás színvonalát. - ~ erősítette meg 1131: Fáncsika kalocsai érs-et, 1132: Martyrius veszprémi, 1133: Miklós nyitrai, Péter győri pp-öt, 1135: Simon kalocsai érs-et, Péter veszprémi, 1137: Pál győri, Pál nyitrai, 1138: Makár pécsi pp-öt, Gaudius spalatói érs-et, Mucsia Makariás pécsi, 1139: Valter erdélyi, 1140: Odo váci, János pécsi, Martyrius egri pp-öt, 1142: Mucsia Makariás kalocsai érs-et, Pál veszprémi, Zacheus győri, Pál csanádi pp-öt, Makár esztergomi érs-et. - Utóda 1143. IX. 26: II. Celesztin. T.J.

LThK V:686. - Mondin 2001:235.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.