🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ignác-féle elmélkedési módszer
következő 🡲

Ignác-féle elmélkedési módszer: Loyolai Szt Ignác segítsége a belső imádság végzéséhez. - 1. Isten jelenlétére gondolok, imádom őt. Az elmélkedés előtt megállok ama hely előtt, ahol elmélkedésemet végezni akarom (pl. imazsámolyom előtt), és fölindítom magamban Isten jelenlétének eleven s átható tudatát. - 2. Előimádság (már térdelve). Néhány fohásszal fölajánlom minden lelki tehetségemet az Istennek, és kérem őt, segítsen az elmélkedés folyamán, hogy képzeletem, eszem és akaratom az ő nagyobb dicsőségére szolgáljon. - 3. Az elmélkedési tárgyat elolvasom v. röviden átgondolom. - 4. Első előgyakorlat. Élénken elképzelem magamnak azt a helyet, ahol az történt, amiről elmélkedni akarok. - 5. Második előgyakorlat. Világosságért imádkozom, hogy megismerjem a nekem szükséges igazságot - és erőért, hogy a megismert igazsághoz alakítsam akaratomat. - 6. Visszaemlékezem az elmélkedésre fölvett esemény egész terjedelmére és körülményeire v. a mondat teljes értelmére, e kérdések segítségével: ki? mit? hol? mily eszközökkel? miért? hogyan? mikor? - 7. Megfontolom a történetet v. a mondatban rejlő igazságot e kérdések szerint: a) Mit kell itt megjegyeznem? b) Mily gyakorlati következtetéseket kell abból levonnom? c) Mily indítóokok késztetnek arra? d) Éltem-e én eddig ez igazság szerint? e) Mit kell ezután tennem? f) Mily akadályt kell eltávolítanom? g) Mily eszközöket használok föl erre? - 8. Megfelelő érzelmeket indítok föl magamban. - 9. Elhatározom magam valamire. Ez az elhatározás legyen: részletes, a jelen állapothoz alkalmazott, ugyanazon napon végrehajtandó, indokolt és alázatos. - 10. Hálát adok Istennek. Miatyánk. Üdvözlégy. - 11. Elmélkedés végén. Fölállok a helyemről, ha térdeltem, és mielőtt napi teendőimhez fognék, ülve és sétálgatva röviden visszapillantok az elmélkedésemre és megvizsgálom: a) Helyesen jártam-e el abban? Vajon az emlékezetet, az értelmet, az akaratot kellően foglalkoztattam-e? b) Nem voltam-e szórakozott? Ha igen, keresem ennek az okát; megbánom hanyagságomat, és fölteszem magamban, hogy azt máskor elkerülöm; c) Milyen elhatározásokat tettem? Ezeket jól az emlékezetembe vésem, hogy napközben eszembe jussanak. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.