🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ifjúság
következő 🡲

ifjúság, fiatalság (lat. iuventus): kisebb-nagyobb közösségek, a népek és társadalmak, a család és az egész emberiség, ill. az Egyház →ifjúkorban lévő tagjainak összessége. - II. János Pál pápa 1984: az ifjúság évében →Parati semper c-mel külön ap. levélben foglalkozott az ~ problémáival.

Ifjúság, Szeged, 1919. aug.-1921:1. sz.: a szegedi diákok hivatalos lapja. - Megj. havonta. Fel. szerk. Mayer Dezső. Ny: Juhász István, 1919. XI: Várnai L. és fia. T.E.

Ifjúság, Temesvár, 1921. okt.-1926. febr.: diákok, diáklányok, véndiákok szépirodalmi és művészeti képes folyóirata. - Megj. (júl-aug. kivételével) havonta, 1924-25: félhavonta. Főszerk. 1921-24: Réty Imre, 1925-26: B. Adorján Jenő (fel. szerk. és fel. kiadó is). Fel. szerk. 1921-24: Schiff Béla, 1925: Vértes Imre. Kiadó 1921-24: Szociális Missziótársulat. Ny: 1921: Gutenberg, 1923-24: Csendes Testvérek, 1925-26: Corvin ny. - Utóbb: Véndiákok Lapja (1926-28). T.E.

Monoki 1941:84.

Ifjúság, Szombathely, 1924. ápr.-1942. dec.: a ferences teológusok szépirodalmi jellegű lapja. - Megj. 1926-28: havonta, 1929-39: kéthavonta, 1940-42: negyedévente, 20-52 old. Szerk. 1928-36: és 1937-42: a Mariánus Ferences Teológia Szombathelyen, 1935: Fekete Géza, Hudák Polikárp, Janzsó Jácint, Farkas Horváth Valér. Belmunk. 1935: Fekete Géza, Hudák Polikárp, Sebő Bálint, Takács Ince, Weisz Mihály, Janzsó Jácint, Farkas Horváth Valér, Solymos Rezső, Halmos Fortunát, Hargitai Venánc, Zmertych Octáv, Józsa Remig, Dávid Xaver Ferenc, Schrőder Dezső, Békés Menyhért, Csohány Cirill, Dauner Henrik, Horváth Berárd, Barbély Honor, Labancz Medárd, Pfleger Farkas. Ny: házi soksz. - Utóbb: Ferences Ifjúság (1942-48). T.E.

Viczián 1978:60. (152.)

Ifjúság, Zalaegerszeg, 1936. nov. 15.-1937. jún. 15.: diáktársadalmi és szépirodalmi folyóirat. - Megj. havonta 2x, össz. 15 sz. Fel. szerk. és kiadó: Szabó György. Ny: Pannónia. - Az 1936. évi számok kéziratosak. T.E.

Zala m. sajtóbibliogr. 1978:45. (83.)

Ifjúság, Pécs, 1942. okt. 6.-1943. dec.: a pécsi diákok lapja. - Megj. rendszertelenül (kézirat gyanánt) össz. 6 sz. Főszerk. 1942. XI. 6-1943. IV. 6: Jambrich Ágoston. Szerk. Asperján István, Balogh M., 1943. II. 15: Balogh M., Szalay László. Fel. kiadó: Jutasy László. Ny: Kultúra, 1943. IV. 6: Haladás. - Melléklete: Országjárás (1943. III. 1: képes melléklet. Jambrich Ágoston: A Dunántúl végvára. 8 old.) T.E.

Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:147. (283.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.