🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ideiglenes Nemzeti Kormány
következő 🡲

Ideiglenes Nemzeti Kormány, 1944. dec. 22.-1945. nov. 15.: az →Ideiglenes Nemzetgyűlés által válaszott kormány, melynek hatásköre a szovjet térhódítással 1945. IV. 13: lett teljes a →trianoni Magyarországon. - A pártonkívüliek mellett az összes engedélyezett párt képviseltette magát: megalakításakor 3 komm., 2 szocdem., 2 kisgazda, 1 parasztpárti és 4 pártonkívüli (3 vezérezredes) tagja volt. Az új minisztériumok létrehozásával ezen összetétel változott. Az ~ tagjai: dálnoki Miklós Béla vezérezr., min-elnök; Bán Antal iparügyi min. (1945. VI. 1-XI. 15); Erdei Ferenc belügymin.; Faragho Gábor vezérezr., közellátásügyi min. (1944. XII. 22-1945. VII. 21); Gábor József keresk. és közlekedésügyi min. (1944. XII. 22-1945. V. 11); Gerő Ernő keresk. és közlekedésügyi min. (1945. V. 11-XI. 15); Gyöngyösi János külügymin.; Molnár Erik népjóléti min.; Nagy Ferenc újjáépítési min. (1945. V. 11-XI. 15); Nagy Imre földműv. min.; Oltványi Imre (1945. VII. 21-XI. 15); Ries István igazságügymin. (1945. VII. 21-XI. 15); Rónai Sándor közellátásügyi min. (1945. VII. 21-XI. 15); Takács Ferenc iparügyi min. (1944. XII. 22-1945. VI. 1); gr. Teleki Géza vallás- és közokt. min. (1944. XII. 22-1945. XI. 13); Valentiny Ágoston igazságügymin. (1944. XII. 22-1945. VII. 21); Vásáry István pénzügymin. (1944. XII. 22-1945. VII. 21); Vörös János vezérezr., honvédelmi min. - Ez a kormány hirdette ki azokat a törv-eket és rendeleteket, melyeket a múlt rendszer fölszámolása, a demokrácia megteremtése, a reakció elleni harc szólamaival és ürügyén a Moszkvából hazatért emigránsok a komm. diktatúra előkészítéséhez szükségesnek tartottak. 1945. XI. 4: miután előző napon halálra ítélték Bárdossy László min-elnököt, nemzgyűl. választásokat rendeztek, melyeken ker. pártok nem indulhattak. Ezen a választási trükkök ellenére 2.697.508 szavazatot (57%) szerzett Független Kisgazdapártot a megszállók a baloldallal (802.122 [17%] komm. és 823.314 [17,4%] szocdem. szavazat) koalíciós kormány alakítására kényszerítették. 88

M. Közl. 1945. I. 4. - A m. állam szervei. Bp., 1985. I:257. - A szocializmus útján. Uo., 1988:34. - Bölöny 1992:95.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.