🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hajnali mise
következő 🡲

hajnali mise, angyalmise, aranyos mise, roráte: →ádventben pirkadat előtt, hagyományosan 6 órakor bemutatott szentmise, a Megváltó várásának és a →Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. - Kezdetben a Karácsony előtti 7, a 8. sz-tól 9 napon mutatták be, s uezeken a napokon énekelték az →Ó-antifónákat is. Közép-Eu-ban már a kk-ban ádvent egész idejében végezték. A pap a Szűzanya ádventi votív miséjét imádkozta az Emmánuel-jövendölés szentleckéjével (Iz 7) és az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38) evangéliumával, a szentmise orációi márc. 25-ről, antifónái az ádventi →kántorböjt szerdájáról, offertóriuma ádvent 4. vasárnapjáról való volt. Problémát jelentett a szokás, hogy a ~t →Gloriával és Credóval végezték, ami a róm. szert. ádvent-fölfogásával ütközött. Ezért a Sztszék 1892: Pannonhalmának, 1958: az esztergomi főegyhm-nek ősi szokásra hivatkozva külön kiváltságként engedélyezte. A II. Vat. Zsin. után az ádventi hétköznapok mindegyike külön miseszöveget kapott. Kiemelt jelentőségű a dec. 17-24. közé eső hét. Nagyon szép és gazdag tartalmú a ~ →népének-készlete. **

Radó 1961:1109.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.