🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hammurápi
következő 🡲

Hammurápi, Hammurabi (az amoriták és a nyugati szemiták nyelvén: 'a nagybácsi - anyai részről mint isten - meggyógyít'): 1. a Szumuabum alapította ún. 1. babilóniai dinasztia (az amoriták dinasztiája) 6. királya, Szin-muballit fia és utóda. - Időrendi kérdések. A →Mariban folytatott ásatások előtt kb. Kr. e. 2000-re v. még sokkal korábbra tették ~ uralkodásának idejét. A Mariban felszínre került szövegek vizsgálata és ezeknek a régészeti leletekkel való egybevetése során azonban meg kellett változtatni e feltevést. S. Smith (1940) bizonyította, hogy ~ Kr. e. 1800-nál korábban nem léphetett trónra. Ezután a Vénusz megfigyeléséből kiindulva, melyet ~ 4. utóda, Ammiszaduka uralma alatt végeztek, arra a következtetésre jutottak, hogy ~ uralkodásának ideje Kr. e. 1848 és 1806 (R. Thureau-Dangin, D. Siderski, A. Goetze) v. 1792 és 1750 (S. Smith, A. Ungnad, 0. Neugebauer, M. B. Rowton, A. Parrot), v. pedig 1728 és 1686 (W. F. Albright, Cornelius, R. de Vaux, Cavaignac, Rowton korábban) közé eshetett. - ~ uralma 43 esztendeje alatt hódításai révén és bölcs pol-jával eredetileg kis orsz-át nagy birod-má fejlesztette, amely csaknem egész Akkádra, Sumerra, Elámra, Esnunnára, Marira és Asszurra kiterjedt. Külpol-jában „a szélvihar volt a harcban”, uakkor belpol-jában okosságával a nép „pásztorá”-nak bizonyult (sumér királyideál): tp-ot épített és gondja volt a méltó kultuszra; biztosította alattvalóinak a jogot és a szabadságot, még az áll. tisztviselőkkel szemben is; szorgalmazta és támogatta a földművelést, öntözőműveket létesített és tartott fenn; a keresk-et csatornák építésével is előmozdította; ezek lehetővé tették a hajózást. Számos fennmaradt leveléből, s leginkább a →Hammurápi törvénykönyvéből egy minden téren mintaszerű közp. hatalom képe rajzolódik elénk. - Néhány szerző szerint ~ azonos a Ter 14: említett Amráfellel. Újabban ezt cáfolják. - 2. Jamhad állam (Szíria É-i részén, főv-a Aleppo) 2 királya is viselte a ~ nevet; az egyik Kurda, a másik Hana uralkodója volt. Kortársai lehettek a bábeli ~nak, v. nem sokkal később uralkodtak, mint ő. Végül: egy ugarati kir-t szintén ~nak hívtak (Kr. e. 13. sz. vége). **

BL:555.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.