🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hajós
következő 🡲

hajós, sajkás (lat. nauta, ném. Schiffmann): folyóvizeken áruszállítással foglalkozó mesterség. - 8 dunai és drávai céhszervezetüket ismerjük. Védősztjük Szt Miklós pp. A légrádi sajkások céhbehívótábláján a ~ok másik védősztje, Noé is megjelenik a bárkával. N.P.

Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bálint I:34. - KML 1986:232.

Hajós, Bács-Kiskun m.: 1. esperesség a kalocsai főegyhm-ben. Plébániái: Bátya, Császártöltés, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalom, Fajsz, Miske, Nemesnádudvar, Sükösd. - 2. plébánia. 1724: alapították. Tp-át 1728. XI. 5: Szt Imre tit. sztelték, a mait 1879: építették. Org-ját (2/16 m/r, op. 39.) 1880: az →Angster gyár építette. Harangjait 1925: 116, 90, 74, 56 cm átm. Szlezák László öntötte. Kegyura 1880: a kalocsai érs. Anyanyelve 1880: ném.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. - Filiája: Érsekhalma. - Plébánosai: 1724: Schurián Tamás, 1733: Antoniola Károly, 1737: Kajdacsi András, 1743: Kalinka György, 1746: Stimm Ferenc, 1748: Tabsics Mihály, 1752: Csajkovics György, 1762: Lakner József, 1766: Kurta Mihály, 1802: Pőhm József, 1813: Miller Ferenc, 1820: Mayr Mátyás, 1845: Márkus Lajos, 1885: Schőn Lajos, 1889: Kleiner Adolf, 1915: Magyar István, 1919: Szendelbach János, 1938: Wetzstein Ádám, 1953: Barát László, 1976: Tóth Imre, 1988: Schindler Mátyás, 1993: Halász Lajos SVD, Szabó Alajos SVD, 1994: Ilosvai Gyula SVD. - Lakói 1840: 2924 r.k., 8 izr., össz. 2932; 1910: 4438 r.k., 1 g.kel., 6 ev., 11 ref., 24 izr., össz. 4480; 1940: 5275 r.k., 2 g.k., 1 ev., 13 ref., 19 izr., 1 egyéb vall., össz. 5311; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 28 ffit, 13 nőt; 1983: 4130 r.k., össz. 4864; 1990: össz. 3834. - 1948: 12 tanerős r.k. ált. isk-jában 564 tanuló. - 3. nagytáji Szűz Mária-búcsújáró hely. Kegyszobra álló Boldogasszony, bal karján a gyermek Jézussal. Mária jobbjában kormánypálca, a Gyermek bal kezében országalma. Mária lábánál emberarcú holdsarló. Ismeretlen ném. művész alkotása, öltöztetett és megkoronázott. A már No-ban is csodatevő hírben álló kegyszobrot 1726: helyezték el a plébtp. Szt Antal-mellékoltárán a község ném. ajkú telepesei, akik Dietelhofenből (Schwaben) a dunai hajóúton hozták magukkal. Mária-kultuszuk töretlenségét az imameghallgatások sora, különösen a környékről odasereglett, különböző nemzetiségű zarándoknép áhítata igazolja. - A szobor lábánál ábrázolt holdsarlóról arra lehet következtetni, hogy eredetileg a 15. v. 16. sz: e gótikus stílusú festett faszobor →Napbaöltözött Asszonynak készült. A sugárzó napkorongot pótolja a Mária feje mögötti, →Mária-monogramot magába foglaló sugárkoszorú. - A búcsújárást Klobusiczky Ferenc érs. 1749, 1752: kivizsgálta, és XI. 19: új főoltárra állították a kegyszobrot. Kollonich László érs. kérésére VI. Pius 1794. XI. 14: búcsút engedélyezett a zarándokoknak XI. 5-re, fehérvasárnapra és a Nep. Szt János nyolcadába eső vasárnapra. Haynald Lajos oldalhajóval bőv. a tp-ot, Zichy Gyula restauráltatta a szobrot. 1790: följegyezték, hogy a búcsún 22 pap gyóntatott. 1885: a kecskemétiek külön társulatot alapítottak a ~i búcsújárásra. A prédikációk m., ném., szerb, horvát nyelven hangzottak el. A kegyszobornál történt csodákról jegyzőkv-et vezettek. A gyógyulás érdekében ált. háromszori búcsújárást fogadtak a hívek. Ilosvai Gyula SVD-B.G.

1. Gerecze II:622. - Schem. Col. 1912:41. - 3. Jordánszky 1863:200. - Lukácsy István: A ~i csodatevő Mária-szobor és kegyhely tört. Kalocsa, 1937. - Népi kultúra, népi társad. XI-XII. 1881:59. (Bárth János: Az illancsi tanyák népének ~i búcsújárása) - Bálint 1944:51. - Aggházy II:114. - Patay 1982. - Szenthelyi 1988:70. - Szilárdfy 1994:14.

Hajós Benő Győző, OSB (Tamási, Sopron vm., 1860. máj. 24.-Szakolca, 1910. máj. 15.): gimnáziumi tanár. - 1878. VII. 28: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. A bpi tudegy-en gör-tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1885. VI. 30: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1886: Esztergomban, 1888: Pápán, 1892: Komáromban gimn. tanár, 1903: Zalaapátin lelkész, 1905: Győrött gimn. tanár, 1907: Füssön lelkész, 1908-10: Szakolcán betegeskedett. - Írása: pápai bencés gimn. értes. (1889/90: Adalék Mexikó tört-éhez) 88

Balogh 1940:50. - PN 1986:119. (927.) - Gulyás XII:191. (*mindhárom helyen Rábatamási, amire 1906: törzskönyvezték!)

Hajós (1905-ig Herbek) György (Mohács, Baranya vm., 1888. okt. 13.-Pécs, 1964. márc. 17.): prépost-kanonok. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1911: pappá szent. Mecsekjánoson kp., 1912: a pécsi tanítóképző hittanára, a kisszem. alig-ja, 1919: a hittud. főisk. erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanára, 1926/27: lelki ig-ja is, 1935: tb. knk., 1936: az egyhm. AC ig-ja, 1942: a szem. rektora és az Erzsébet Tudegy. hitszónoka, 1946: mesterknk., 1949: iregi c. prép., 1950: tolnai főesp. - 1921. V. 15-XII, 1921. IV. 5-1926. VIII. 15, 1927. III. 2-XI. 30: a Pécsi Katolikus Tudósító fel. szerk-je, 1927. XI. 27-1930. XII. 1: főszerk-je. T.E.

Schem. Qu. 1914/72. - Gulyás XII:195. - Diós 1995:68. - Viczián 1995:116. (1438.)

Hajós (1928-ig Müller) István (Mátészalka, Szatmár vm., 1903. ápr. 5.-Mátészalka, 1979. szept. 20.): plébános. - 1926. VI. 20: Egerben pappá szent., Sátán kp., 1927: Diósgyőr-Vasgyárban hitokt., 1930: Miskolc-Szt Anna pléb. kp-ja és Miskolc-Mindszenten hitokt., 1931: Pusztamonostoron lelkész, 1936: Atkáron plnos, 1939: Hódoscsépányban, 1941: Sátán adm., 1942: Törökszentmiklóson, 1946: Bükkzsércen kp., drált, 1949: Nyékládházán, 1957: Nyíracsádon plnos, 1964: Rakamazon kisegítő lelkész. - 1928. I-1931. X: a Jászsági Katholikus Tudósító fel. szerk-je (1928-ig Müller István néven!). T.E.

Schem. Agr. 1927/73. - Gulyás XI:200. - Diós 1995:68. - Viczián 1995:53. (671.)

Hajós József (Tiborszeg, Vas vm., 1792. dec. 14.-Veszprém, 1853. szept. 3.): kanonok. - A gimn-ot Szombathelyen, a fil-t Pesten, a teol-t 1814: Veszprémben, 1815-19: Pesten végezte. 1818. IX. 3: pappá szent. Karkp. Veszprémben, 1819. XI: a szem. tanulm. felügy-je, s a székeskápt. nemz. zsin-ra kiküldöttjének írnoka. 1824: a szem. alig-ja, 1827: az egyhjog és tört. tanára, kötelékvédő. 1834. XI. 24: Felsőiszkáz plnosa, 1850. X. 2: veszprémi knk., 1852: pápai főesp. és a szem. rektora. - Prédikációi: M. egyh. beszédek gyűjt-e. Új folyam. 3-4. köt. Buda, 1840, 1845. 88

Schem. Vesp. 1853:158. - Religio 1855. - Szinnyei IV:305. - Sziklay 1931:238. - Pfeiffer 1987:111.

Hajós (1907-ig Grünthal) József (Dombóvár, Tolna vm., 1885. nov. 26.-Székesfehérvár, 1967. aug. 6.): szemináriumi rektor. - A gimn-ot Pécsett és Bpen végezte, 1904: belépett a kárm. r-be, a Szaniszló nevet kapta. 1908: pappá szent., 1909: a r. teol. tanára. 1912: székesfehérvári egyhm-s lett, a szegyh. hitszónoka s a Fehérmegyei Napló fel. szerk-je, 1922: martonvásári plnos, 1939: székesfehérvári knk. és a szem. rektora. 1922: a SZIA I. o-a tagjává választotta. - M: A végtelen felé. A modern ember világnézete. Bp., 1910. (2. átd. bőv. kiad. 1930) - Az ősember a modern tud. világításában. Uo., 1913. - A term. Isten nyomain. Esztergom, 1914. - Az élet eredete és az Isten. Bp., 1916. (Világosság felé 5.) - Az élet titkaiból. A modern élettan bölcselete. Székesfehérvár, 1921. - A bölcselet tört. Uo., 1941. - 1918. I. 1-1922. X. 9: a Fejérmegyei Napló c. napilap fel. szerk-je. T.E.

Cat. OCD 1907. - SZIA tagajánl. 1922:3. - Fejérmegyei fejek 1929. Arck. - Schem. AR. 1940; 1977:285. - Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:72. - Gulyás XII:205.

Hajós (1928-ig? Müller) József (Mátészalka, Szatmár vm., 1906. okt. 15.-): plébános. - A teol-t a CGH-ban végezte, Rómában 1932. X. 31: pappá szent., fil-ból drált. 1934: Ózdon, 1935: Miskolc-Mindszenten hitokt., 1945: Ónodon, 1954: Emődön, 1955: Tiszanagyfalun, 1957: Mándokon, 1962: Halmajon plnos, 1970: érs. tanácsos, 1971: Nyíregyháza I. plnosa, 1975: Polgáron kisegítő lelkész, 1976: nyugdíjas Mátészalkán. T.E.

Schem. Agr. 1933/87. - Gulyás XII:206.

Hajós (?-ig Herbeck) Mária M. Alfonza, CSA (Bonyhád, Tolna vm., 1900. szept. 14.-Pécs, 1984. febr. 20.): főnöknő. - Apja Herbeck József r.k., anyja Kolmann Ida r.k. 1915. VIII. 15: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1920. XI. 7: uitt tette első, 1925. XII. 26: ör. fogadalmát. 1918: el. isk., 1929: polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1950. IV. 17-től haláláig rendi főnöknő. - 1950. VI. 9: a nővéreket katonai teherautókkal Vácra, a pp-i palotába vitték, amit IX. 14: elhagyhattak. - A →Grősz perrel kapcsolatban ~t 1951. IV. 17: Hőgyészen letartóztatták, a Bp. Fő u-i börtönbe vitték. VII. 17-VIII. 17: a Markó u-ban tartották fogva, 2 nővértársával együtt VIII. 10: 4 é. ítélték. VIII. 17: a váci börtönbe, X. 25: a rákoskeresztúri gyűjtőfogházba vitték. 1952. V. 10: Kalocsára, 1954. I. 20: Szombathelyre, IX. 30: ismét Kalocsára vitték. 1955. X. 16: szabadult. 1966: szoc. otthonba vonult, vsz. Pécsre. r.k.

Börtöni följegyzései alapján

Hajós Márk Antal, OFM (*Bonyhád, Tolna vm., 1902. jan. 19.): plébános. - 1917. VIII. 28: lépett be a kapisztrán rtart-ba. 1923. VI. 28: ünn. fog-at tett, 1924. XII. 20: pappá szent. 1926: Kecskeméten, 1927: Dunaföldváron, 1927: a budai rházban élt, ahonnan amerikai misszióba küldték. 1932: New Brunswickban adm., 1937: Roeblingben plnosh., 1937. VI. 18-1946(?): a cartareti (N. J., USA) Szt Erzsébet-, 1946-59: a hamiltoni (Ont., Kanada) Szt Mihály-tp. plnosa. - 1932. I-VIII: a Plébániánk fel. szerk-je. T.E.

Schem. Cap. 1925/48. - Török 1978:98. - Gulyás XI:213. - Viczián 1995:119. (1469.)


Hajós István (Mátészalka, Szatmár vm., 1903. ápr. 5.–Mátészalka, 1979. szept. 20.): lelkész. – 1926. VI. 20: egri egyhm-s pappá szent., Sátán kp., 1927: Diósgyőr-Vasgyárban hitokt., 1930: Miskolc Szt Anna-tp. kp. 1931: Miskolc-Mindszenten hitokt., Pusztamonostoron lelkész, 1936: Atkáron, 1939: Hódoscsépányban, 1940: Sátán plnos, 1942: Törökszentmiklóson, 1946: Bükkzsércen kp., 1949: Nyékládházán, 1957: Nyíracsádon plnos. 1964: Rakamazon kisegítő lelkész. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1933:183. Mivel foglalkozzanak a falusi leányegyesületek a tél folyamán?; 1935:7. A falusi kat. akció 1 éve Pusztamonostoron, 1935:67. Népművelő otthon Pusztamonostoron; 1937:20. A sajtó fontossága, 1938:53. A szociális nevelés feladatai) 88

Schem. Agriens. 1945:203. – Tóth 1947:24. – Puskás 1979:177. – Diós 1999:65. (3492.)

Hajós József (Mátészalka, Szatmár vm., 1906. okt. 15.–?? ): plébános. – A teol. Rómában végezte, ahol 1932. X. 31: egri egyhm-s pappá szent., teol. dr. 1934: Ózdon, 1935: Miskolc-Mindszenten hitokt., 1945: Ónodon, 1954: Emődön, 1955: Tiszanagyfalun, 1957: Mándokon, 1962: Halmajon plnos, 1970: tanácsos-plnos, 1971: Nyíregyháza I., 1975–76: nyugdíjazásáig Polgár kisegítő lelkésze. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1933:1. Új esztendő–új reménység; 73. Szentévnyitás Rómában; 1934:98. Egy évig ünnepelt a lélek, 171. Az AC ózdi székházának megáldása; 1935:137. Vegyesházasság és aposztázia; 1936:114. Viva traditio–életünk és reménységünk! 1937:58. Nagyarányú leánynap Miskolcon; 147. Ami a szentévben mindennél fontosabb; 1943:23. Az Egyh. nem politizál, de ...; 43. Kat.–prot. egyesülés, 105. Becsüljük meg értékeinket [Kelemen Didákról]; 1944:34. A siralomházban) 88

Schem. Agriens. 1945:203., 1975:99., 1987:106. (Arck.) – Tóth 1947:25. – Puskás 1979:177.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.