🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hahót
következő 🡲

Hahót, Zala m.: 1. bencés apátság. 1234: már állott a Hahót nem Szt Margit szűz és vt. tiszteletére szentelt bencés mon-a, amelyet a Hahót nb. Arnold, Buzád fia alapított és épített, de a nemzetség más tagjai is megadományozták. Egy hamis okl. nyomán, mely szerint Szt László alapította, a somogyvári apát fennhatósága alá került, de kegyurai mindvégig a Hahót nem leszármazottai maradtak. 1463: csak egyetlen szerz. őrizte az apátságot. 1508: a zalavári és a bátai apát vizitációs útjukon csupán egy apátot és egy világi papot találtak a mon-ban. Az utóbbi a tp. kulcsát önkényesen magánál tartotta, ezért a kegyurak beleegyezésével eltávolították és a kulcsot az apát kezébe adták. Az apát a faluban épített magának házat, és minden ingóságát abban helyezte el, semmit sem hagyva a mon-ban. Csupán 2 tehene volt. Feltehető, hogy a mon. épülete ekkor már teljesen lakhatatlanná vált. Ebben az évben 5 ezüst- és 2 rézkehely tartozott a tp. felszereléséhez. A mon. feltehetően a mai plébtp. helyén állott. - Címének adományozását a kegyúri jog alapján a Sárkán család igényelte, de a kir. 1642: Húsvéth Ambrusnak, majd Berkess Péternek, 1772: a Festetits családnak adta. A veszprémi egyhm-ben ma is adományozzák. - 2. plébánia a veszprémi főegyhm. keszthelyi esp. ker-ében. 1732: alapították. Antiochiai Szt Margit tp-át 1766: építették. Org-ját (1/11 m/r) 1878: a bécsi Carl Hesse gyár építette, 1926: Kempf Gyula átépítette. Harangjait 1925: (560, 99, 67 és 41 kg) Seltenhofer Frigyes fiai öntötték. Kegyura 1880: Festetits György gr. - Filiája 1992: Alsófakospuszta, 1997: Zalaigrice. - Oldallagosan ellátta 1997-ig Pacsa pléb-t. - Plébánosai: Deák György, 1734: Szemerédi István, 1739: Kiss Maximus, 1741: Henyei József, 1750: Tóth Miklós, 1758: Nagy Antal, 1763: Bakonyi Ádám, 1764: Kovács István, 1768: Páhy Pál, 1790: Nagy János, 1792: Hertelendy Gáspár, 1794: Medeczky Károly, Király László, 1796: Török Ferenc, 1806: Hadrovics János, 1829: Nagy János, 1836: Tallián Imre, 1854: Muraközy János, 1881: Király Elek, 1924: Gerstner Béla, 1933: Niemetz Sándor (1945: Nagykanizsára internálták, 1946. III. 13: szabadult), 1947: Miseta György, 1981: Miczek József, 1983: Szabó Kornél, 1993: Dióskálról Farkas László látta el, 1994: Szabó Kornél. - Lakói 1840: 748 r.k., 39 izr., 47 egyéb vall., össz. 834; 1910: 2152 r.k., 76 izr., össz. 2228; 1940: 2515 r.k., 1 ev., 2 ref., 32 izr., össz. 2550; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 24 ffit, 7 nőt; 1983: 1718 r.k., össz. 1726; 1990: össz. 1462. - 1948: 10 tanerős r.k. ált. isk-jában 350 tanuló. - Kat. sajtója: 1995: Örök Ige. Szerk. az ifj. csop. Megj. 2-3 havonta. H.F.-Szabó Kornél

1. PanRt XII/B:252. - Vigília 1978:291. (Dávid Katalin: A ~i és csatári bencés apátságok alapításáról) - 2. Genthon 1959:132. - LBE:269. - VEN 1975:187; 1992:65. - Patay 1982.

Hahót (?-ig Hemrich) Ferenc (Mohács, Baranya vm., 1908. nov. 27.-Mohács, 1990. okt. 19.): plébános. - A pécsi Pius Gimn-ban 1927: éretts. 1932. VI. 29: szent. pappá. Aparon, 1933: Pécsváradon, 1934: Mozsgón, 1936: Olaszban, 1938: Mágocson kp. 1939: Bikal plnosa. A nácibarát Volksbunddal szemben megalakította a KALOT és KALÁSZ egyes-et. 1944. VIII. 30: a faluban elszállásolt SS-katonák éjszaka feldúlták pléb-ját, ~ot bántalmazták, menekülésre kényszerítették. 1948. X. 23: „békétlenség szítása” és „Mindszenty-összeköttetés” gyanújával Bikalon letartóztatták, a buda-déli, majd a kistarcsai internáló táborba zárták. 1951. XII. 21: szabadult, visszatérhetett Bikalra. 1952: Abaliget h. plnosa. 1960: a bélyegekről írt munkáiért beválasztották a Szt Gábor Világszövetség Filatéliai Akad. tagjai közé. 1961. III. 1: Dunakömlőd plnosa. 1961. IV. 6: bélyeggyűjtő tevékenységét államellenes összeesküvésnek minősítve letartóztatták. 1962. IX. 8: összeesküvés szervezése, vezetése és sajtóvétség címén 7 é. börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 1963. I: büntetését a Legfelsőbb Bíróság 5 é. mérsékelte azzal az indokkal, hogy vallásos bélyegek gyűjtése nem minősül összeesküvésnek. 1963. III. 26: amnesztiával szabadult. 1964: segédlelkész, Pécs Szigeti-külvárosban kp. 1965: Dunafalván ppi biztos. 1971: Mohács-külvárosban kisegítő lelkész. 1980: nyugdíjban. H.V.K.

Mo. 1964. VIII. 23:16. (Gellért Gábor: 1944 nyara Kaposvártól Rióig) - Fehér István: Pol. küzdelmek Tolna m-ben a II. vh. végén. Szekszárd, 1968:227. Klny. - Tilkovszky Lóránt: SS-toborzás Mo-on. Bp., 1974:163. - Vigilia 1975. I:23. (Hetényi Varga Károly: A „Hűséggel a Hazához” mozg. és a pécsi egyhm. papsága) - Schem. Qu. 1981:271. - Hetényi Varga 1985:180. - Németh 1991:86. - Hetényi Varga I:331. - s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.