🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyermekségtörténet
következő 🡲

gyermekségtörténet: Jézus fogantatásának, születésnek és gyermekkorának története 12 éves koráig Szt Máté (1,18-2,23) és Szt Lukács (1,5-2,52) evangéliumában. - Máté →Jézus családfája után beszéli el Mária és József menyegzőjét (1,18-25), Jézus születése után a napkeleti bölcsek látogatását (2,1-12), a menekülést Egyiptomba (2,13-15), a betlehemi gyermekgyilkosságot (2,16-18), a Szentcsalád hazatérését (2,19-23). Lukács Zakariás és Erzsébet történetével kezdi a ~et (1,5-25). Elmondja az angyali üdvözletet (1,26-38); Mária látogatását Erzsébetnél (1,39-56); Ker. János születését (1,57-80); Jézus születését (2,1-20); körülmetélését (2,21) és bemutatását a Templomban (2,22-40); a hazatérést Názáretbe (2,39-40) és a 12 éves Jézus első zarándoklását Jeruzsálembe (2,41-52). - A két elbeszélés kiegészíti egymást és megbízható történeti adatokat közöl a Megtestesült Ige földi életének kezdetéről. Máté már a ~ben hangsúlyozza, hogy „mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék amit az Úr megmondott a próféták szavával”, ti. hogy ez a Gyermek a megjövendölt Krisztus. - Ikgr. A legkorábban ábrázolt jelenet a Háromkirályok imádása, majd a szintén önállóan ábrázolt →Jézus születése (→karácsony). Az első ~-ciklusok elé helyezték az Angyali üdvözlet és a Visitatio képét (S. Maria Maggiore, mozaik, 432-40; ma a sorozatból hiányzik a születés-kép, mely vsz. az apszisban volt, de 1294 k. J. Torriti Mária megkoronázását rakta helyére). A trónoló Madonna képe az 5. sz: a K-i egyh-ban alakult ki és v. a tp. központjában, v. a ~-ciklus születésképe helyére került. A ~ és a passió szembeállítása már a korai bizánci és Ny-i fest-ben megtalálható, de csak a 13. sz-tól gyakori oltárképeken és az oltár fölszerelési tárgyain. A ~ a kapuk szobrai között is előfordul (Chartres, 1150-55). Az itáliai műv-ben a ~-ciklus végén Krisztus keresztsége és megkísértése áll. →angyali üdvözlet, →Mária látogatása Erzsébetnél, →Boldogságos Szűz Mária, →Jézus Krisztus, →népszámlálás, →menekülés Egyiptomba, →betlehemi gyermekgyilkosság, →tizenkétéves Jézus **

Sachs 1980:210. - BL:510. - Kroll 1993:43.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.