🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyermek átmeneti gondozása
következő 🡲

gyermek átmeneti gondozása: gyermek ideiglenes, teljes körű ellátása, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. – A ~t a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő (szülő) kérelmére vagy beleegyezésével biztosítják. – A ~ az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, mely elhelyezés egy ízben, ha a gondozási időtartam elteltével a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. – Gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a gyermek családjába történő visszatéréséhez. V.G.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény. 1997.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.