🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyakorlati materializmus
következő 🡲

gyakorlati materializmus: az emberi élet pusztán evilági célok és szempontok szerinti berendezésének ideológiája. - II. János Pál p. tanítása szerint a ~ jellemzői: 1. a gazdasági hatékonyság túlhangsúlyozása. Az anyagi jólétből következő hatalom megfeledkezik a lét mélyebb dimenzióiról: a kapcsolatokról, lelki és vallási értékekről, ezáltal a ~ az erősebb uralma a gyöngébb fölött. Az →emberi méltóság helyébe lép a hatékonyság, a szerepvállalás és a hasznosság: az embert nem léte miatt értékelik, hanem amiatt, amit birtokol, alkot, létrehoz. Ebből következően a társad. jellemzői az →individualizmus, az →utilitarizmus, a →hedonizmus és a mértéktelen fogyasztás. - 2. fogamzásellenes magatartás, melyből következően az életfakasztás és az új élet a →nemiség gyakorlásából kizárható. A ~ a házastársi egyesülést, a termékenységet a ffi és a nő önkényes döntésének veti alá, a nemiség pusztán a saját én érvényesítésének eszköze és alkalma, a saját vágyak és ösztönök önző kielégítése. A ~ a →testet is a hatékonyság és az élvezhetőség szempontjai szerint értékeli. - 3. az anyagi értékek által meghatározott →életminőség abszolutizálása. A ~ ideológiájában a →fájdalom és →szenvedés mint haszontalan dolgok mindenáron kiiktatandók, s ha elkerülhetetlenül terheli az emberi →életet, az embernek önmaga elpusztítására is joga van. →eutanázia - A 20. sz. végén a Ny-eu. és amerikai társadalmakból áradó ~ legalább akkora veszélyt jelent a →hit és a →vallásosság számára, mint korábban a harcos →ateizmus. **

EV 23-25.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.