🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyökeres orvoslás
következő 🡲

gyökeres orvoslás (lat. sanatio in radice): nem érvényes házasságnak az illetékes hatóság által engedélyezett rendezési módja. - Nem szükséges hozzá a beleegyezés megújítására. Magában foglalja az akadály alóli felmentést, továbbá a kánoni forma alóli felmentést, ha azt nem tartották meg. A ~ visszamenő hatásokkal is jár (1161.k. 1.§). Mivel azonban a felek beleegyezése az érvényes házassághoz nélkülözhetetlen (1057.k. 1.§), ~ra csak akkor kerülhet sor, ha a felek házassági akarata (1057.k. 2.§) a korábbi, érvénytelen v. polg. házasságkötéskor hiánytalanul megvolt és az orvoslás idején is fennáll, v. ha eleinte nem volt is meg, később kialakult és jelenleg is megvan (pl. nem zárták ki házasságukból a gyermeket, a hűséget, a felbonthatatlanságot stb.; 1162.k.). A beleegyezés fennállása mindkét fél részéről a ~ érvényességének feltétele. Van azonban egy ált. megengedettségi feltétel is: a hatóságnak csak akkor szabad ~t engedélyeznie, ha valószínű, hogy a felek a házasságban ki akarnak tartani (1161.k. 3.§). Ez a megengedettségi feltétel ésszerű biztosíték arra, hogy az illetékes egyh. hatóságnak meglegyen az erkölcsi bizonyossága az orvosláshoz szükséges beleegyezés fennállásáról. - A ~ tisztán hatósági intézkedés, hisz nem a felek semmiféle emberi hatalommal nem pótolható beleegyezését (vö. 1057.k. 1.§) helyettesíti, hanem a formát előíró v. akadályt kimondó törv. hatását szünteti meg, megadható az egyik v. mindkét fél tudtán kívül is. Így azonban csak súlyos okból szabad engedélyezni (1164.k.). - A házasság érvényesítése a ~ megadásának pillanatában megy végbe, attól fogva létezik érvényes házasság a felek között (1161.k. 2.§). A visszamenő jogi hatások nem azt jelentik, hogy az Egyh. a múltra nézve érvényessé teszi a házasságot, hanem hogy a hatások szempontjából úgy tekinti, mintha érvényes lett volna (pl. a belőle született gyermekeket törvényesnek számítja, ezért ~ esetén a gyermekek törvényessé válását be kell jegyezni keresztelési akv-be vö. 1139.k.). - A ~nak két fajtája van. Az egyikbe azok az esetek tartoznak, amikor csak az egyh. forma hiánya miatt érvénytelen a házasság. A másik típusba azok a helyzetek sorolhatók, amikor a nem érvényes házasságkötés pillanatában valamilyen érvénytelenítő házassági akadály is fennállt. - Az illetékes hatóság. Ha csak a forma hiányzott, v. volt akadály is, de az alól a mpp. felmentést adhat, akkor az orvoslást a mpp. (tehát nem az ált. helynök a saját hatáskörében) végezheti. Ha az akadály a Sztszéknek van fenntartva (vö. 1078.k. 2.§), v. ún. természetjogi v. pozitív isteni jogi akadály volt (pl. korábbi házassági kötelék), de időközben magától megszűnt (ha ugyanis nem szűnt meg, az orvoslás nem lehetséges - vö. 1163.k. 2.§), akkor az orvoslást csak az Ap. Sztszék adhatja meg (1165.k.). - A polg. házasságok ~sal való rendezése elég gyakran azért szükséges, mert a felek egyike a vallástól távol áll, és nem kíván semmiképp egyh. házasságkötést, a másik félnek viszont erős lelki igénye az egyh. rendezés. Ha a polg. házasságkötéskor a felek szabad állapotúak voltak, a mpp. meg szokta adni a ~t a hívő fél kérésére, de nem köteles, mivel ez felmentést is tartalmaz, legalábbis a forma alól, a felmentést pedig a mpp. szabad lpászt. belátása szerint adja meg. - Egy másik elég sűrűn előforduló eset az, amikor kat-ok azért élnek csupán polg. házasságban, mert egyiküknek v. mindkettőjüknek volt korábbi, érvényes házassága, s él még előző házastársuk. A régi házastárs halálával a polg. házasságban együttélő felek szabadokká válnak az egyh. házasságkötésre. Néha azonban koruk miatt v. ismeretségi körük megütközésétől tartva, v. esetleg mert egyikük távol áll a hittől, idegenkednek az egyh. házasságkötéstől, noha azt egészen csendesen, a helyi ordinárius engedélyével pedig még tp-on kívül is el lehet végezni (1118.k. 2.§). Ilyenkor az orvoslást a fentiek értelmében, a mpp-ön keresztül az Ap. Sztszéktől lehet kérni. **-E.P.

CCEO 1990:848-852.k. - Erdő 1991:475.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.