🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gráci béke
következő 🡲

gráci béke, 1462. ápr. 3.: megegyezés I. (Hunyadi) Mátyás király (ur. 1458-90) és III. (Habsburg) Frigyes német-római császár (ur. 1452-1493) között Hieronymus Landus pápai követ jelenlétében. Mátyás követe Vitéz János váradi püspök (1445-65) volt. - A ~ értelmében a cs. a Sztkoronát és Sopron városát visszaadja, Mátyást fiának fogadja, vállalkozásaiban (különösen a tör. ellen) támogatni fogja; III. Frigyes a koronáért 80 ezer aranyat kapott, a m. kir. c-et s az elfoglalt várakat megtarthatta, halála után azokat 40 ezer aranyért kiválthatták; ha Mátyás fiúutód nélkül hal meg, Mo. Frigyesre és fiaira száll, a ~t az országnagyokkal is elfogadtatja. Ezt ugyan V. 10: a budai ogy-en többen ellenezték (II. Pius 1463. V. 5: megerősítette), Mátyás a váltságdíj megfizetésére rendkívüli adót vetett ki: minden jobbágytelek után1Ft-ot szavaztatott meg. A végleges szerződés megkötésére orsz-os küldöttséget választottak: Várdai István kalocsai érs. (1457-70), Vitéz János, Újlaki Miklós erdélyi vajda (1462-65) Pálóczi László országbíró, Szapolyai Imre kincstárnok, akik Sopronban 1463. VII. 19: szentesítették a ~t. T.E.

Horváth M. III:200. - Fraknói 1896:201. - MTK I:279.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.