🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gazdasági munkaközösség
következő 🡲

gazdasági munkaközösség, GMK: 1. kizárólag természetes személyekből álló →közkereseti társaság. Nem →jogi személy. - Természetes személyek alapíthatják társasági szerződéssel. Induló vagyona: pénz + apport (a pénzt, a helyettesíthető és az elhasználható dolgokat a társaság tulajdonába, az egyéb dolgokat használatába kell adni). A ~ saját vagyonával, ha ez nem elég, a tagok közvetlenül, korlátlanul és egyetemlegesen vállalnak felelősséget. Képviseletre minden tag jogosult. A ~től megváló tagnak a vagyonrészt 3 hónapon belül ki kell adni, ill. megszűnéskor a fennmaradó vagyont a vagyoni hozzájárulás arányában föl kell osztani. - 2. jogi személy felelősségvállalásával működő ~: kizárólag valamely jogi személynek a dolgozóiból és nyugdíjasaiból álló ~, melynek tevékenységéért a jogi személy felelősséget vállal. - Természetes személyek alapíthatják társasági szerződéssel és a jogi személy előzetes felelősségvállalásával. - Induló vagyon nem kötelező. - A naptári évben a ~ben elért jövedelmükkel kibővített vagyoni hozzájárulásuk mértékéig a tagok, ezen felül a jogi személy vállal felelősséget. - Képviseletre minden tag jogosult. - A ~től megváló tagnak a vagyonrészt 3 hónapon belül ki kell adni, ill. ha a ~ megszűnik, a fennmaradó vagyont a vagyoni hozzájárulás arányában föl kell osztani (a felelősségvállaló nyilatkozat visszavonása esetén a ~ megszűnik). Nem jogi személy. Pa.P.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.