🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > güntherianizmus
következő 🡲

güntherianizmus: Anton →Günther teológiai tanítása. - A →tudás és hit kapcsolatában a ~ szerint a hit a tudás alacsonyabb foka, a hittitkok megfelelő műveltség birtokában megérthetők (→gnoszticizmus, →ezoterika). A →hitletéteményben csak néhány kinyilatkoztatott igazság van, melyekből a →dogmafejlődés folyamatában a Szentlélek irányítása alatt fil. módszerekkel bontották ki a teol-ok a többi igazságot, s idő múltán a →dogmákat a fejlettebb fil. nyelvén újra kell fogalmazni. A ~ →szentháromságtana négyességet vall, a 3 személy fölött egy abszolút tudatot (ezt IX. Pius elítélte, DS 1655). A →teremtés valójában nem szabad isteni mű, hanem Isten tartozik vele önmagának, és végső célja a teremtmények boldogsága, nem Isten dicsősége (elítélése DS 1805). Krisztológiája a →nesztorianizmussal rokon, két tudatot tételez föl Krisztusban (DS 1917). **

LThK 1930:748. - LThK IV:1276.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.