🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > görögkatolikusok
következő 🡲

görögkatolikusok, magyar bizánci szertartású katolikusok: a magyar szóhasználatban a →bizánci szertartáshoz tartozó, Rómával egységben lévő magyar katolikusok. - A megszakadt →görög térítés után 972: Géza fejed. I. Ottó cs-tól Ny-i hittérítőket kért, I. Szt István kir. kizárólag Ny-i szertartású egyhm-ket szervezett. A korábban bizánci szert. szerint megkereszteltek az új pp-ök joghatósága alá kerültek. A századok folyamán főként az orsz. ÉK-DK-i területire ortodox hívők telepedtek le, ők alkották a bizánci szert. egyh. Ny-i peremét. - A 16-17. sz: erős uniós mozgalom indult különösen Lengyo. és Mo. ter-én, védekezésül a mindinkább orosz jelleget öltő ortodoxiával szemben (1596: →breszti unió, Szt Jozafát). Lengyo. felosztása után a lengy. és litván részeken az uniós mozg-nak vége szakadt, s az ortodoxia újra uralma alá vette ezt a területet. Lengyo-nak Au-hoz csatolt részein és Mo. ter-én az unió folytatódott (→délvidéki szerbek uniója, 1697. III. 27: →gyulafehérvári unió, 1716-33: →máramarosi unió, 1646. IV. 24: →ungvári unió), mert az uralkodók segítették terjedését. Főleg rutén, ukrán és rumén lakosok tartoztak a ~hoz, de voltak m., lengy. hívei is. A ~ száma a 17-18. sz: jelentősen megnövekedett, mert a prot-ok számos községből elűzték a r.k. plnosokat, de a pap nélkül maradt hívek közül sokan nem prot. hitre, hanem a K-i szert-ra tértek át. - A ~ 1900-ig az →eperjesi görögkatolikus püspökség, →gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus egyházmegye, →kőrösi görögkatolikus püspökség, →lugosi görögkatolikus püspökség, →márcsai görögkatolikus püspökség, →munkácsi görögkatolikus püspökség, →nagyváradi görögkatolikus püspökség, →szamosújvári görögkatolikus püspökség, →szvidnici görögkatolikus püspökségben éltek. - A ~ tp-aiban a szert-okat ószlávul, ill. rum-ül végezték. 1750 k. megindult a szert-ok m-ra ford-a, s e ford-okat a papok az egyh. hatóságok engedélye nélkül használni kezdték. Miután meggyőződtek arról, hogy a fönnálló egyhm. keretek között a m. lit. nyelv törv-es elismerésére nem kerülhet sor, mozgalmat indítottak a g.k. magyar egyhm. létesítésére. Föltételezték, hogy annak főpásztora majd kieszközli a m. nyelv lit. használatának engedélyezését (→hajdúdorogi mozgalom). Szt X. Pius p. a ~ kérését teljesítette, 1912: fölállította a hajdúdorogi egyhm-t. - A ~ száma 1995: kb. 325.000, a →hajdúdorogi görögkatolikus püspökségben és a →miskolci apostoli kormányzóságban élnek. P.I.

Péterffy II:382. - Grigássy 1913. - Fodor Antal: A gör. egyh. böjtjei. Bp., 1939? (Dissz.) - Oriente Cattolico 1962:351. - Szavicskó János: A bizánci szert. magyar alrítusának kifejlődése és szervezeti megjelenése. Bp., 1979. (Dissz.) - Pirigyi 1982. - Rónai 1993:125.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.