🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gólya
következő 🡲

gólya, fehér gólya (lat. Ciconia ciconia): a gólyaalakúak rendjében a gólyafélék családjának alfajához tartozó, hosszú csőrű és lábú, fehér-fekete tollazatú költöző gázlómadár. Nyújtott nyakkal repül. Az emberi településhez ragaszkodik, fészkét fára és épületekre rakja. - A Szentírásban Jer 8,7: egyike azon madaraknak, melyek tudják vándorlásuk idejét, vele szemben a bűnös ember az állatnál is oktalanabbnak bizonyul. A Zsolt 104,17: fészkét a Libanon cédrusainak tetején rakja. - Az egyházatyáknál a jámborság (szülői és gyermeki szeretet) képe (PL 14:228; 22,8); a →kígyó ellensége (PL 82,461); Hrabanus Maurusnál a kísértéssel küzdő okos keresztény képe; a →Physiologus szerint a ~ fehér-fekete tolla Krisztus isteni és emberi természetének képe. Vándorlása és visszatérése Krisztus mennybemenetelének és visszatérésének képe. A fészkét soha őrizetlenül nem hagyó ~ a ker. éberség jelképe. A fészkében fiókáikkal ábrázolt ~k a szeretet jelképei. - Ikgr. A Zsolt 104,17 illusztrációja a fészkén ülő ~. A kígyóval harcoló ~ Mária szimbóluma. Néha Egyiptomra utal. A jámborságra utalva a →vallásosság és a →hála attrib-a. **

Kirschbaum II:163. - Lipffert 1976:43. - KML 1986:107.


gólya: a hazai fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány megfogyott, de még így is kereken 5000 pár fészkel az országban. A párok korábban főleg a kis falusi házak széles, oldalnyílású kéményein építették nagy gallyfészkeiket, a régi épületek eltűnése után a villanypóznákra költöztek. Ma az oszlopok fölé emelt fészektartó állványokon vannak a gólyafészkek. – Afrikából március második felében, április elején érkezik, a párok április második felében rakják le általában 3–5 tojásukat. A fiatalok négyhetes korukban állnak fel és újabb négy hét elteltével kezdenek repülni. – A fehér gólya a néphit szerint kígyóval és békával él, tápláléka a valóságban sokkal változatosabb. Nagyon sok rovart, főleg sáskákat, tücsköket fog, jelentős a gilisztatáplálék, az eke után a kiforduló pockokat és pajorokat tizedeli, de természetesen felszedi a békat, a gőtét, a gyíkot és a kígyót, még a viperát is. – Augusztus közepén kezdenek gyülekezni, ilyenkor a nagy legelőkön több száz sáskázó gólyát figyelhetünk meg. Augusztus végén, szeptember első felében indulnak dél felé, a Boszporusz felett repülve érkeznek Afrika földjére. A Nilus mentén vonulnak tovább, egyesek akár a földrész déli csücskéig is eljuthatnak. Magyar gyűrűs példányt találtak Fokváros közelében. – Míg a fehér gólya az emberhez költözött, a fekete gólya (Ciconia nigra) megmaradt a háborítatlan erdők félénk madárának. Mo-on legfeljebb 300 pár él, a legtöbb a Dunántúl déli felének nagy erdeiben. Kedveli a vízek, patakok, halastavak környékét, tápláléka ennek megfelelően főleg, kétéltűekből, vízirovarokból, férgekből áll. A párok fákra építik nagy gallyfészkeikez, 3–5 fiókat nevelnek. A nyár vgén szintén gyülekeznek, néha a fehér gólya csapataiban is láthatók. Szeptemberben indulnak Afrika felé, de egyes példányok októberig maradnak. Mindkét faj fokozottan védett. – Lásd MKL IV:127. S.E.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.