🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Győrsövényház
következő 🡲

Győrsövényház, Győr-Moson-Sopron m.: plébánia a győri egyhm. csornai esp. ker-ében. - 1704: jezsuita birtok. A Rákóczi-szabharc. idején a cs. katonák elpusztították. 1715: a jezsuiták ném. telepeseket hoztak. A pléb-t 1720: alapították. 16. sz-i tp-át Ker. Szt János tit. sztelték. 1750 u. átépítették, rokokó mellékoltárokkal. Copf szószéke 1780 k. épült. Org-ját (1/6 m/r, op. 906.) 1913: az →Angster gyár építette. Harangjait 1924: 90 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai, 1947: 60 cm átm. Szlezák Ráfáel öntötte. - Kegyurai 1880: a közbirtokosok. Anyanyelve 1880: ném., m.; 1910: m.; 1940: ném., m. - Plébánosai: 1723: Tophics János, 1724: Mayr György, Sengh József, 1729: Csudics Gy. Ferenc, 1731: Haczel József, 1741: Gerencsér Mátyás, 1778: Németh Mihály, 1813: Dresmitzer József, 1815: Teichich/Fentsits György, 1817: Weisz József, 1818: Fára Alajos, 1838: Deáky Henrik, 1845: Raibel Ferenc, 1860: Minibeck József, 1861: Tuboly József, 1862: Thüringer Bertalan, 1863: Kuncze Mihály, 1876: Módli József, Szabó József, 1895: Csizmadia Vilmos, 1936: Kranicz Ernő, 1937: Wolf Mihály, 1992: Fehértó látja el. - Lakói 1840: 853 r.k., 24 ev., 8 izr., össz. 885; 1910: 382 r.k., 2 ev., össz. 384; 1940: 1274 r.k., 25 ev., 3 ref., 10 izr., össz. 1312; 1983: 820 r.k., össz. 930; 1990: össz. 897. - 1948: 3 tanerős r.k. ált. isk-jában 137 tanuló. **

Genthon 1959:128. - Aggházy II:111. - Búzás kz. 52. - Patay 1982.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.