🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Győrffi
következő 🡲

Győrffi Benedek Pál, OFM (Gyergyószentmiklós, Csík szék, 1681.-Mikháza, 1748. jan. 5.): tartományfőnök. - 1701. VIII. 1: lépett a r-be Mikházán, 1708. IV. 6: pappá szent. 1713: Brassóban, 1715-17: Mikházán, 1718-19: Szárhegyen, 1720: Csíksomlyón házfőn. 1721. VIII. 26: custos provincialis, 1724. V. 26-1727. II. 27: custos vicarius. 1723: Rómában részt vett az ált. kápt-on. Rövid idő alatt visszaszerezte a régebben már létezett, de megszüntetett brassói, gyulafehérvári, kolozsvári és segesvári zárdákat, hogy meglegyen a rtart. létesítéséhez szükséges 12 zárda. 1724: és 1737: medgyesi házfőn., 1729-32: custos, 1730: gyulafehérvári házfőn. 1732. VI. 29-1735. VII. 24: erdélyi tartfőn., 1738. VI. 22-1741. XII. 6: tartfőn. h., 1740: Tordán házfőn. - Összeáll. a Statua Municipaliákat, a rtart. levtárát, és bevezette a provinciális Protocollumokat. - M: Ortus et progressus Provinciae Transsylvaniensis... Csíksomlyó, 1737. 88

Szinnyei IV:86. (s.v. Győrffy Pál Orbán [1684-Kánta, 1762. III. 15.] minoritának tulajdonítja e művet; vsz. tévedett!) - György 1930:510. (415.)

Győrffi István László (Sopron, Sopron vm., 1669. aug. 23.-Lőcse, 1710.): germanikus, plébános. - A gimn-ot Sopronban végezte. Nagyszombatban fil-t, Bécsben 2 é. teol-t hallg. A Pázmáneumból 1691. X. 16: a CGH növ-e lett. 1693. IV. 2: papként tért haza, és Nagypakán, 1694: Lőcsén plnos. A városban pusztító járvány idején a betegek gondozása közben halt meg. 88

Némethy 1894:603. (†1711) - Veress II:89. (†1710)

Győrffi János Ferenc, OFM (Tusnád, Csík szék, 1787. szept. 20.-Medgyes, 1849. okt. 20.): tartományfőnök. - 1806. IX. 8: lépett a r-be, 1810. XII. 20: pappá szent. 1821-26: r. titkár, 1825: és 1845-49: medgyesi házfőn., 1826-35: definitor és 1826-28: szamosújvári, 1832-37: csíksomlyói házfőn., 1835-38: custos, 1838. VIII. 5-1844. VIII. 11: erdélyi tartfőn. 88

György 1930:512. (434.)

új

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.