🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyürki
következő 🡲

Gyürki László (Egyházasrádóc, Vas vm., 1932. nov. 8. –): plébános, tanár. – A gimn-ot a szombathelyi Premontrei Gimn-ban kezdte, majd a kisszemináriumban fejezte be. A teol-t 1952: Győrött kezdte, 1953-: a Bp. Hittud. Főisk-n végezte. 1957. VI. 23: Szombathelyen sztelték pappá. Kisunyomban, Kőszegen, 1958: Pákán kp., 1959: teol. dr. 1962: Rábakethelyen, majd Vasvárott kp. 1963: Szőce, 1969: Olaszfa, 1986: Körmend plnosa, esperes, 1975: tb. kanonok, 1999: pápai prelátus. – 1972–74: között a róm. Pápai Magyar Intézet növendékeként az Institutum Biblicum-ban egészítette ki biblikus tanulm-ait. 1975: a Hittud. Akad. magántanára, 1978–82: a Lev. Tagozaton tanított. 1986–2000: a hitoktatókat és lelkipásztori kisegítőket képző egyhm-i teol. tanfolyam tanára és ig-ja. 1990–2007: a Szombathelyi Hittanárképző Főisk-n szentírástudomány és patrológia tanára. – Körmenden tp-ot épített Batthyány B. László tiszt-ére, nagyobbította a pléb.épületet, közösségi házat épített, visszaszerezte a kórházkpnát. Az osztrák határ mellett felélesztett egy elaknásított, megszüntetett Mária kegyhelyet, ma kedvelt zarándokhely (Miród forrás). – Batthyány-Strattmann László boldoggá avatási ügyének ügyvédje volt, Brenner János vértanúpap b-gá avatási ügyének posztulátora. 2004: a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend tagja. 2007: nyugalomba vonult. 2010: Körmend mellett Horvátnádalján él. – 1973–2007: 9x járt a Szentföldön, 1974–: járta Szt Pál ap. útjait. Zarándoklatokat vezetett a Szentföldre és Görögo-ba. – Körmend városától „Pro urbe díjat”, „Batthyány-Strattmann László díjat”, a Mindszenty Társaságtól 2006: Mindszenty Emlékérmet kapott. – Írásai 1962–: Vigilia, Teológia, Jeromos füzetek 1985–: az újvidéki Katolikus kincses kalendárium, 1990–: Vasi Szemle, 2003–: Egyházfórum. – M: A bűn az Ószövetségben, a Chirbet Qumran-i szekta irataiban és Szt Pálnál. Bp. 1959. Kz. (dr-i dissz.) – Isten nevelőművészete az Ószövetségben. Uo., 1975. Kz. (magántanári dolgozat) – Teológiai évkönyv 1975. (A szentírástudomány kritikai módszere); 1982. (Jézus és kora) – „Újat és régit” Szennay András pannonhalmi főapát úr 80. születésnapjára. Pannonhalma 2000:235. (Dialógus az archeológia és Biblia között) – Az Ige szolgálatában – A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése. Bp., 2003:81. (Szentföldi zarándoklat egy mozaiktérkép segítségével) – „Akik az igazságra oktattak sokakat…” A 65 éves Rózsa Huba köszöntése. Uo., 2005:120. (Nagy Heródes erődítményei a Szentföldön) – Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2001/2002. Uo., 2002:23. („Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged!” Róm 11,18); 2008:89. (Az ókori antiszemitizmus) s.k.

Gyürki Viktória M. Tabita SZINT (Nagyoroszi, Nógrád vm., 1869. aug. 9.–Esztergom, 1953. ápr. 7.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1887. IX. 16: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1890. VII. 20: tette. Szarmáron tanított. –1950 u. az esztergomi szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.