🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Guti Országh
következő 🡲

Guti Országh Mihály (†1484): nádor. - A Gutkeled nemzetség leszármazottja, Rozgonyi István veje. Szabolcs vm. köznemes. 1436-37: és 1440-53: kincstartó, 1445: a megválasztott 7 főkapitány egyike, Hunyadi János híve, 1458-84: nádora, Mátyás kir. 1475/76-os téli hadjáratában a török ellen vonuló úri és vm. bandériumok vezére, haláláig Mátyás egyik leghívebb embere. Mátyás ráruházta a nyitrai ppség kegyúri jogát. Ő és 3 fia nevezték ki a nyitrai pp-öt, s a ppséget 5 é. üresen hagyták, hogy jövedelmeit élvezhessék. Visszaemlékezéseit Thúróczy János krónikájában följegyezte. B.A.

Hóman-Szekfű II:271. - Mályusz 1984.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.