🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Geőcze
következő 🡲

Geőcze Sarolta (1862.-Bp., 1928. szept. 23.): igazgatónő. - 1898-tól Bpen tanított a II. ker. Tanítónőképzőben, majd a VI. ker. Erzsébet Nőisk-ban. 1907-16: a II. ker. Tanítónőképző ig-ja. Megszervezte a →Magyar Keresztény Munkásnők Országos Egyesületét. - Fm: Társad. program. Bp., 1899. - A nők feladata a Székelyföldön. Marosvásárhely, 1902. - Az erkölcsi nevelés, mint nemzeti probléma. Bp., 1909. - Közgtan és társad-tan. Uo., 1921. - Szociológia ethikai alapon. Uo., 1922. - Kereszténység és szocializmus. Előadás. H.é.n. - Modern feminizmus. H.é.n. **

Gulyás X:676.

Geőcze Zoárd, szendrői (Bp., 1873. aug. 23.-Bp., 1916. nov. 26.): matematikus, egyetemi magántanár. - A középisk-t a bpi VIII., majd a IV. ker. főreálisk-ban végezte, egy. hallg-ként főleg a geometriával foglalkozott, majd a csillagászat iránt érdeklődött. 1896. XII: a podolini piar. algimn. mat-fiz. tanára lett, 1897. IV. 27: tanári okl-et szerzett. 1899: áthelyezték az ungvári alreálisk. r. tanárának, ahol szaktárgyain kívül földr-ot, szépírást, nyelveket, termrajzot és tornát is tanított. 1907: és 1910: áll. ösztöndíjas Párizsban, a Sorbonne-on 1910: drált. 1911. I. 25: a Société Mathématique de France tagjává választotta. Hazatérve a bpi V. ker. főreálisk. tanára, 1913. II. 13: a sokaságelmélet és valós változók függvényei tárgykörben a bpi egy-en mtanárrá képesítették. 1914. X: a 29. népfölkelő gyalogezred zászlósaként a szerb harctérre vezényelték, 1916 tavaszán súlyos betegen került Bécsbe, majd Bpre. 1916: a SZIA IV. szako. tagjává vál. - Fm: z = f (x, y) felület quadraturája. Ungvár, 1906. (Kézzel írott és soksz. kiad.) 88

Az Újság 1916. XI. 29. - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlem. 1917:1. sz. - Szénássy Barna: Emlékbeszéd ~ r. tag felett. Bp., 1941. - Középisk. Mat. Lapok 1954:1. sz. (Obláth Richard) - Mat. Lapok 1959:1/2. sz. (Szénássy Barna) - MÉL I:584. - Gulyás X:679.


Geőcze Anna, szendrői (Mezőcsát, Borsod vm., 1896.–): tanár, cserkészleány vezető. – Ének-testnevelés szakos polg. isk. tanári okl. szerzett, 1921: a miskolci áll. polg. leányisk., 1929–43: (is) a kispesti áll. polg. leányisk. tanára. Utazott Olo. és No-ban. Az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ., a M. Írónők Köre s a M. Cserkészleány Szöv. választm. tagja. A M. Cserkészleány-Szövetség két ezüst- és egy bronzérmének tulajdonosa.– Írásai: Csokor. Miskolci antológia. Miskolc 1926.; OPITK 1929/30: 5. sz. (Több derűt!); 1940/41: 10. sz. (Viták az ifj. irod-ról); Új Idők 1929. (Az elb. pályázaton a 158 beérkezett pályamunka közt a Várás c. elb-e díjat nyert); A M. Ifj. Irod. Társ. évkve. Bp. [1942] (A cserkészet és az irod.); Képes Krónika, Bp. Hírl., M. Női Szle, M. Leányok, M. Jövő, Napkelet, Nagyasszony, Társaság. M: Versei. Miskolc, 1926. – A vadrózsák. Cserkészleányreg. Kispest, 1933. – Hogy lett Viola cserkész. Cserkészleányreg. fiatal lányok sz. Bp., 1943. – Viola első táborozása. [Ifj. reg.] [Bp. 1943] 88

Deák 1942:138. (*1896) – Polg. isk. tanárok 1942/43. évkve. 1943:284. (*1899)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.