🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Garai-Cillei liga
következő 🡲

Garai-Cillei liga: a magyar Garai és a stájer Cillei család vezetésével létrejött bárói liga, mely döntő befolyást gyakorolt Zsigmond király (1387-1437) uralma alatt. - Kimagasló alakjai Zsigmond idején ifj. Garai Miklós, Cillei Hermann, →Kanizsai János érs., →Stiborici Stibor vajda, Maróti János macsói bán, Ozorai Pipó. A ~ tagjainak birtokában 150-160 vár és 3700-3800 helység volt, főként a D-Dunántúlon s a Drávántúlon. Családi kapcsolataik voltak ném. és lengy. főúri családokkal. Az 1440-es években a ~ I. Ulászlóval (1440-44) szemben I. Albert (1437-39) özvegyét, Erzsébet anyakirnét támogatta, és hatalmi harcot vívott, majd szöv-re lépett Hunyadi pártjával. A ~, melynek a korábbi családok mellett az Újlaki család vált erős tagjává, Mátyás kir. (1458-90) erős uralma alatt szűnt meg. B.A.

Hóman-Szekfű II:411. - Mályusz 1984. - Fügedi 1986.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.