🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gamáliel
következő 🡲

Gamáliel, id. (héb. 'Isten jót tett velem') (†Jeruzsálem, 70 e.): írástudó, farizeus, Hillel unokája. - Szt Pál mestere volt (ApCsel 22,3). A →főtanács ~ tanácsára és közbelépésére fenyítette meg és engedte szabadon az ap-okat (5,34-39). A Talmudban gyakran szerepel egy Gamáliel, de nem lehet eldönteni, hogy ~t v. a fiát és utódát idézik-e. A Talmud szerint ~ zsidó maradt, a ker. hagyomány viszont úgy tudja, hogy megtért, de ezt nem hozta nyilvánosságra, hogy a főtanácsban segíteni tudjon a ker-eken. - A RM Szt Istvánnal, Nikodémussal és Abibonnal együtt szentként említi. Ü.: aug. 3. **

BS VI:22.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.