🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Galbatő
következő 🡲

Galbatő, Gáboltó, v. Sáros vm. (Gaboltov, Szl.): 1. a kk-ban a keresztes lovagok vára. - 2. plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. bártfai esp. ker-ében. Tp-át 1332 e. Szt Adalbert tit. sztelték. A tp. belső hossza, torony nélkül 22 m, szélessége a sztélyben 5,6 m, a hajóban 7,8 m. Gótikus sztélye háromoldalú apszissal s két keresztboltozatos szakasszal. A boltozat bordái maszkos konzolokon nyugszanak. Osztatlan hajóját renaissance kori kazettás famennyezet fedi, amelynek 45 fülkéje közül 21-ben kör alakú keretbe foglalt szenteket ábrázoló festmények A főoltár 18. sz-beli, oszlopos portál alakú faalkotmány Szt Adalbert és mások szobrával. Az É-i mellékoltár 17. sz-beli, oszlopos fakeretében vert ezüst ruhával burkolt, festett Madonna-kép. A D-i mellékoltár, 17. sz-beli, csavart törzsű, oszlopos fakeretében a fekete Madonna festett képével. Madonnaszobor, szölölombos ovális keretben, lebegö angyalokkal körülrajongva. A keret felsö részén az Atyaisten 120 X 150 cm-es domborművű mellképe. 17. sz-beli   faragvány, mely a tp. mennyezetéről csüngött alá.

- A búcsú napján a nagymisén a tekintélyesebb gazdák, mint hajdan a keresztes lovagok, ministráltak, majd élükön az egyházfival a sekrestyés és a kurátorok társaságában mondókákkal járták be a falut, s a tp-ra gyűjtöttek. A hagyomány szerint Szt Adalbert vtsághoz vezető útján ~ ter-én megpihent, ennek emlékét egy nagyon régi kpna őrzi. - Kegyura 1880: Erdődy István gr. Anyakönyvei 1695-től. Anyanyelve 1880: szl. - Lakói 2000: 419 r.k., össz. 440. - 3. Kármelhegyi Boldogasszony-kpnája 1926-tól nagyon látogatott búcsújáró hely. **

KTN I:258. - Gerecze II:705. - Schem. Cass. 1915:71; 2000:44. -

Aggházy II:99. - Bálint II:292.  - Divald 1999:240.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.