🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > felügyelő
következő 🡲

felügyelő: a magyarországi evangélikus egyházi testületek és kormányzati intézmények világi vezetője. - Az egyetemes ~ a mo-i ev. egyház legfőbb világi tisztségviselője. Hivatala a rózsahegyi zsinat (1707) végzéséből ered: 2-2 →egyházkerület számára →főkonzisztóriumot szerveztek, s élükre egy-egy világi személyt választottak elnökül. Az 1712: kezdődő ogy-en megjelent ev. képviselők (→evangélikus rendek) belátták egy olyan vezető szükségességét, aki kezében összefut minden ügy. Első egyetemes ~vé ekkor Hellenbach János Gottfriedet választották. - Az egyházkerületi ~ a pp-kel, az egyházmegyei ~ az esp-sel, az egyházközségi (gyülekezeti) ~ a lelkésszel együtt elnököl és végzi az egység igazgatását. Korábban egyes tanintézeteknek is volt ~je. K.S.

Zoványi 1977:165, 197.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.