🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fatimai üzenetek
következő 🡲

fatimai üzenetek: a Boldogságos Szűz a →fatimai jelenések alkalmával 3 dolgot kért: 1. mindennapi rózsafüzér, ima és engesztelés a bűnösök megtéréséért. - 2. Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete, különösképpen az engesztelő →elsőszombatok tartásával. - 3. A pápa ajánlja föl a püspökök kollégiumával együtt a világot, Oroszország külön említésével Mária Szeplőtelen Szívének, és ezt a felajánlást mindig tudatosítsák. - 1917. VII. 13: a Szűzanya 3 titkot is közölt a látnokokkal. Az első kettőt Lúcia nővér 1941. VIII. 31: levélben közölte a leiriai mpp-kel. Az 1. titok a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére. A 2. titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E két titkot Schuster milánói bíb. 1942: hozta nyilvánosságra egyhm. körlevelében Őszentsége, XII. Pius p. püspökké szentelésének 50 éves jubileumára a fatimai Szűzanya első jelenésének 50. évfordulóján címmel. A 3. titkot Lúcia nővér 1944. VI. 17: zárt borítékban adatta át a leiriai pp-nek, aki azt később a lisszaboni nuncius által eljuttatta Rómába, XXIII. János p-nak. A Szentatya 1960. V. 13: vett tudomást a levél tartalmáról Ottaviani bíb. és néhány munkatársa jelenlétében, s kérte, hogy ne hozzák nyilvánosságra. 1996: a Szentatyán kívül Ratzinger bíb., a hittani kongr. prefektusa ismeri e titkot. A ~ kutatóinak az a véleménye, hogy a még ismeretlen titok a hitre vonatkozik. Ko.La.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.