🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferdinánd, II.
következő 🡲

Ferdinánd, II., Habsburg (Grác, Stájero., 1578. júl. 9.-Bécs, 1637. febr. 15.): német-római császár, magyar és cseh király (ur. 1619-37). - Károly osztr. főhg. fia, I. Ferdinánd cs. unokája. 1590: apja halála után Stájero., Karintia és Krajna uralkodó hg-e. Jezsuiták nevelték, az ellenreformáció föltétlen híve, tart-ait rekatolizálta. 1617: Cseho., 1618: Mo. kir-a, 1619: cs. Vallási türelmetlensége váltotta ki 1618: a cseh fölkelést, amely a →harmincéves háborúba torkollott. No. hosszú háború színterévé vált, amelynek első szakaszában cseh, erdélyi és dán seregek támadták. 1621: Nikolsburgban különbékét kötött Bethlen Gábor erdélyi fejed-mel, aki 1620. VIII-1621. XII: Mo. vál. kir-a. 1629: a Wallenstein és Tilly által elért katonai sikereket (É-No. visszafoglalása a dánoktól) a restitúciós ediktum kibocsátása követte (a cs. visszakövetelte az →augsburgi vallásbéke óta prot. kézbe került kat. egyh. birtokokat). Következménye a prot. párt megerősödése, a svédek, majd a fr-k belépése a háborúba. - Mo-on ~ uralkodása egybeesett Pázmány Péter esztergomi érsségével (1616-37), s a r-ekkel folytatott váltakozó eredményességű háborúskodásban telt el. Ba.J.

Zöllner 1966:211. - Meyers VIII:641. - Mo. tört. III:812. - Hamann 1990:95.

Ferdinánd, II. német-róm. császár

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.