🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fehéregyháza
következő 🡲

Fehéregyháza, Fehérboldogasszony, Alba Ecclesia B.M.V., Óbuda: 1. Szűz Mária-tp. A 13. sz. elején már állt. Anonymus írja, hogy Árpád fejedelmet ott temették el, ahol egy patak ered, és Attila városa felé folyik köves mederben, s ahol a m-ok megtérésük után a ~ tp-ot építették. Óbuda régi közp-jától ÉNy-ra a Bécsi- és a Vörösvári út találkozásának környékén állt, pontos helye ismeretlen. Mint pbtp. az óbudai prépost alá tartozott. - 2. Pálos ktor. 1480: Hunyadi Mátyás kir. levélben panaszolta a p-nak, hogy ~nak prép. lenne a plnosa, de nem tartózkosik ott, hanem 2 káplánt tart maga helyett, akik szintén nem törődnek a tp-mal, pedig Mária ünnepeken sokan keresik föl. A kir. a p. hozzájárulást kérte, hogy a tp-ot a pálosoknak adhassa, ígérve, hogy javadalmát gyarapítani fogja megfelelő számú szerz. eltartására. 1483: a kir. ismét a p-hoz fordult, hogy a jóváhagyásával a remetéknek adott ~i tp. fölújításához az óbudai prépság melletti összedőlt tp. pilléreit elhordhassák. 1484: 8 pálos vette birtokba a ~i tp-ot. II. Ulászló kir. kérésére VI. Sándor p.  1494: ~t mint pléb-t megszüntette, és engedélyezte, hogy a pálosok a veszprémi mp. időleges fölhatalmazása alapján a tp-ot látogató hívőknek a szentségeket kiszolgáltathassák. Az új mon-hoz tartozott Békásmegyer, plnosát az ott lakók a ~i perjel jóváhagyásával választhatták. 1503: a pálosok megkapták a kir-tól Födémest, mely az utód nélkül elhalt Geréb Péteré volt. 1507: a Fejér m-i Tabajdot adta a remetéknek Somi Józsa. 1511: Szolgaörs birtokot, 1517: Óbudán egy házat kaptak. A tp. mellé az új mon-t Tamás perjel kezdte építeni, 1518: itt halt meg. 1541: Buda elfoglalása után a ~i pálosok Szt Lőrinc mon. Ecseg nevű birtokára menekültek. H.F.L.

Bp műemlékei II. (1962): 499. - DAP I: 144.

Fehéregyháza, Felső-Fehér vm. (1995: Albesti, Ro.): egykori ferences kolostor. - Segesvártól K-re 1448: ktora volt az obszerváns ferenceseknek, mert gvárdiánjuk tanú volt Nádasdi II. Mihály végrendeleténél. 1516: az erdélyi őrséghez tartozott. 1535: 8 szerz. pap, 3 növendék, 8 testvér, köztük egy kovács és egy varga lakta. 1556: az erdélyi ogy.  ~t is fölszámolta. 1643-48: Haller István támogatásával stefaniták kezdték helyreállítani az épületeket, de I. Rákóczi Györgytől félve Csíksomlyóra távoztak. 1789: a bozót között még látható volt a ktor omladéka.  H.F.

Szabó 1921:250. (s.v. Fejéregyháza, Nagy-Küküllő vm.) - Karácsonyi 1923. II:45, 271. - Léstyán 2000. II:289.


Fehéregyháza, Fehérboldogasszony, Alba Ecclesia B.M.V., Óbuda: 1. Szűz Mária-templom. A 13. sz. elején már állt. Anonymus írja, hogy Árpád fejed-et ott temették el, ahol egy patak ered, és Attila városa felé folyik köves mederben, s ahol a m-ok megtérésük után a ~ tp-ot építették. Óbuda régi közp-jától ÉNy-ra, a Bécsi és a Vörösvári út találkozásának környékén állt, pontos helye ismeretlen. Mint plébtp. az óbudai prép. alá tartozott. – 2. pálos kolostor. I. (Hunyadi) Mátyás kir. 1480: levélben panaszolta a p-nak, hogy ~nak prép. lenne a plnosa, de nem tartózkodik ott, hanem 2 káplánt tart maga helyett, akik szintén nem törődnek a tp-mal, pedig Mária-ünnepeken sokan keresik föl. A kir. a p. hozzájárulását kérte, hogy a tp-ot a pálosoknak adhassa, ígérve, hogy javadalmát gyarapítani fogja megfelelő számú szerz. eltartására. 1483: a kir. ismét a p-hoz fordult, hogy a jóváhagyásával a remetéknek adott ~i tp. fölújításához az óbudai prépság melletti összedőlt tp. pilléreit elhordhassák. 1484: 8 pálos vette birtokba a ~i tp-ot. II. Ulászló kir. kérésére VI. Sándor p. 1494: ~t mint pléb-t megszüntette, és engedélyezte, hogy a pálosok a veszprémi mpp. időleges fölhatalmazása alapján a tp-ot látogató hívőknek a szentségeket kiszolgáltathassák. Az új mon-hoz tartozott Békásmegyer, plnosát az ott lakók a ~i perjel jóváhagyásával választhatták. 1503: a pálosok megkapták a kir-tól Födémest, mely az utód nélkül elhalt Geréb Péteré volt. 1507: a Fejér m. Tabajdot adta a remetéknek Somi Józsa. 1511: Szolgaörs birtokot, 1517: Óbudán egy házat kaptak. A tp. mellé az új mon-t Tamás perjel kezdte építeni, 1518: itt halt meg. 1541: Buda elfoglalása után a ~i pálosok Szt Lőrinc mon. Ecseg nevű birtokára menekültek. H.F.L.

Bp műemlékei II. (1962): 499. – DAP I:144.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.