🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fedák
következő 🡲

Fedák Miklós (Céke, Zemplén vm., 1876. okt. 9.-Szerencs, 1935. okt. 3.): g.k. lelkész, szentszéki tanácsos. - Teol. tanulm-ait Ungvárt végezte. 1889. XII. 19: pappá szent. Leveleken, majd Szerencsen működött. A →Magyar Görög Katolikusok Országos Szövetségének egyik alapítója és kb. 10 é. üv. ig-ja. ~ szervezte 1922-30: évente a máriapócsi diákkongressz-okat. P.I.

K-i Egyh. 1935:288. - Schem. Hd. 1948:107.

Fedák Orbán Ferenc, OPraem (Jászó, Abaúj vm., 1814. szept. 17.-Jászó, 1874. dec. 29.): tanár. - 1832. XI. 4: lépett a jászóvári prem. r-be,  1836. IX. 25: ünn. fog-at tett, 1838. IX. 20: pappá szent. 1838: Rozsnyón, 1846: Kassán m-lat.  és hitszónoklattan gimn. tanár, 1853: Eperjesen m-tört. tanár, 1856: Jászón erdőfelügyelő, 1864: házgondnok és préposti levtárnok. - M: Ode honoribus ill. ac rev. d. Dominici e com. Zichy de eadem et Vásonkeő episcopi Rosnaviensis, munus suum a 1841.  die 30. Maii solemni ritu capessentis. Rosnaviae, 1841. - Dalkoszorú ... Jankovits Antal úrnak, tek. Gömör és Kis-Hont  törv. egyesült vm-k főispánh. székébe 1844 tavaszutó 20-án történt beiktatása ünnepén... Rozsnyó, 1844. - Zengzet ... Bartakovics Adalbert ... rozsnyói mpp. ... főpásztori székébe  ... beiktatása alkalmával ... Szt Iván-hava 24-én 1845-ben. Uo., 1845. - Imádd az Istent. Imádságos kv. a ker. kat. ifj. sz. Kassa, 1850. T.E.

Szinnyei III:232. - Stefancsik-Kovács 1978:69. (46.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.