🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Füzér
következő 🡲

Füzér, B-A-Z. m.: 1. vár. Vsz. az Aba nemzetség építtette még a tatárdúlás (1241-42) előtt. Később kir. vár, majd a Drugeth család birtokolta. 1389: a Perényiek kapták meg, akik korszerű erősséggé építtették ki. 1526: rövid ideig itt őrizték a Szt Koronát. A család kihalta után a Báthoryak, majd a Nádasdyak tulajdona. 1670: a Wesselényi-összeesküvés miatt Nádasdy Ferenctől elkobozták, később I. Lipót parancsára lerombolták. Szabálytalan alaprajzú hegyi vár volt. Jelentős maradványai állnak, köztük a gótikus várkpna több m magas falai. - 2. plébánia az egri egyhm. sátoraljaújhelyi esp. ker-ében. 1264: Fizer. Tp-át 1332 e. Szt István kir. tit. sztelték, a mait 1737: építették. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. A pléb-t 1737: alapították újra. A tp. org-ját (1/9 m/r, op. 192.) 1887: a →Rieger gyár építette. Kegyura 1880: Károlyi Ede gr. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1910: m., szl.; 1940: m. - Filiája 1984: Füzérkomlós. - Plébánosai: 1815: Bányász György, 1821: Molnár Jakab, 1843: Piller István, 1848: Hupra Károly, 1882: Bella Soma, 1889: Csurilla Ágoston, 1892: Novák László, 1923: Lacza János, 1924: Vörös József, 1928: Sommer Ernő, 1934: Bodnár József, 1942: Ruzsinszky Gyula, 1968: Horváth Bertalan, 1970: Ács István, 1989: Polgári Ferenc, 1991: Kertész Ferenc. - Lakói 1910: 434 r.k., 165 g.k., 103 ref., 17 izr., össz. 719; 1940: 509 r.k., 196 g.k., 1 ev., 67 ref., össz. 773; 1983: össz. 753; 1990: össz. 688. Bá.B.-**

1. Fügedi 1977:134. - Feld István-Juan Cabello: A ~i vár. Miskolc, 1980:9, 32, 89. - Kiss 1984:98. - 2. KTN I:88. - Gerecze II:270. - Soós I:536.

Füzér, Nyitra, 1872. jan. 10.-1875. aug. 30.: a nyitrai római katolikus főgimnázium önképző egylete havi közlönye. - Megj. havonta (júl-aug. kivételével), össz. 12 sz. Szerk. Persay Ferenc, 1873: Dunsits Géza. Kiadó: Önképző Egylet. Ny: Siegler Mihály. 88

Szalády 1884:62.

Füzér Julián István, OFM (Héhalom, Nógrád vm., 1915. máj. 30.-): plébános. - 1933. VIII. 29: lépett a kapisztrán rt-ba, 1940. III. 25: ünn. fog-at tett, 1941. VII. 13: pappá szent. 1943: Rómában a Coll. Antonianum hittud. akad-n szerzett teol. licenciátust, 1946: a Gregorianán tanult tovább, bölcs. dr. 1946-tól az USA-ban él, 1950-60: a roeblingi (N.J.) Nagyboldogasszony-tp. plnosa, 1957. X: új isk-t építtetett, De Wittben (Mich.) lelkigyakorlatos ház spirituálisa és ig., 1970. IX. 13: a New Brunswick-i (N.J.) Szt László-tp. plnosa, 1972: ismét Roeblingben. - 1955: az →Amerikai Magyar Katolikus Liga egyik alapítója. - 1990 u. hazatért, a Bp., Margit krt-i rhban élt. - M: Szentnek kiáltjuk. Mindszenty antol. Szerk. Youngstown, 1987. - Mindszenty bíboros, a szent. Uo., 1989. - Meghal az élő Isten Fia. Elmélkedések a keresztútról. Szeged. 1998. T.E.

Schem. Cap. 1948:74. - Török 1978:212. - Bölöny 1981:295. - Nagy I:210.

Füzér lap

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.