🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fülep
következő 🡲

Fülep Katalin (Jászberény, Szolnok m., 1948. okt. 15.-): könyvtáros, történész. - 1971-78: a bpi ELTE-n tört., kv- és levtár szakot végzett. 1977: az OSZK kézirattárának tud. főmunk., 1978: a Fragmenta kutatócsoport munk. is. 1983: bölcsész dr. 1985-90: ismételten olo-i ösztöndíjas, útjairól Ungarica-hagyatékokat és más dokumentumokat hozott haza az OSZK és más kvtárak számára. 1996: fil. dr., főtanácsos. 1983: megkezdett gyűjtése eredményeként 1996 nyarán megnyitotta az OSZK Múzeumát, ennek vez-je. - Az Österreichisches Biographisches Lex., az új M. Irod. Lex. és a M. Kat. Lex. munk. - 1984, 1991: a Keresztury-díj 1. fokozatát nyerte. Fm: OSZK Évkv. 1982/82. (A feketehalmi okl.) - M. Kv-szle 1984/4. (Bonfini Rerum Ungaricarum decades c. művének harmadik töredéke) - Ars Hungarica 1986/2. (Fülep Lajos ismeretlen kz-ai) - Mátray Gábor: Töredék jegyzemények Mo. tört-éből 1848-49. Bev., gond., jegyz., mutatók. Bp., 1989. - Fülep Lajos levelei Elek Arturhoz. Szerk., bev., jegyz., mutatók. Uo., 1990. s.k. - OSZK Híradó, 1996/7-8. sz. 15. (OSZK Házi Múz-ának tört.) - Kincs, Műkincs, Közkincs. Az OSZK cimélia-gyűjt-e. 1996. X-97. I: kiállítás katalógusa. Szerk. Karsay Orsolya. Bp., 1996.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.