🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egyszerűség
következő 🡲

egyszerűség (lat. simplicitas): 1. Filozófiailag az →egységnek az a fajtája, mely kizárja a részekből való összetettséget. - A metafizikai ~ egyedül Istenről állítható. Metafizikai összetettségről beszélünk, ha egy létező teljes fogalma egymástól egészen különböző részletfogalmakból áll. Ilyen pl. a test, melynek fogalma, a 'kiterjedt állag' az állag és a kiterjedés egymástól különböző fogalom-jegyeiből áll. Az ilyen összetevők metafizikai részek, melyek csak értelmileg különböztethetők meg, a valóságban nem. Amiben ilyen összetettség nincs (és ez csak Isten), arról állítható a metafizikai ~. - A fizikai összetettség az értelemtől függetlenül valóságos részekből áll. E részek lehetnek lényegalkotók (partes essentiales), melyeknek természete különbözik az egész természetétől, pl. az emberben a test és a lélek; v. egyneműek (partes integrales), melyek az egésszel azonos természetűek, s csak mennyiségben különböznek, pl. vízben a molekulák. - Lényegi ~ről akkor beszélhetünk, ha egy létezőben nincsenek lényegalkotó részek; mennyiségi ~ről akkor, ha egy létezőben egynemű részek nincsenek. Az állag és a járulék egysége, ami minden teremtményben megvan, csak Istenben nincs, ezért Ő az abszolút ~. - A létezők hierarchiájában fölfelé haladva az ~ foka egyre jobban növekszik. Az ember test-lélek összetétele fölött állnak a tiszta szellemek (→angyalok), akikben metafizikai és állag-járulék összetétel van, de egynemű részek nincsenek. Isten ~e az egyetlen abszolút értelemben vett ~, melyben sem fizikai, sem metafizikai összetettség nincs. - 2. Az ~ mint erény a bonyolultság és →képmutatás víciumának ellentéte. Megmutatkozik az ember beszédében, szóhasználatában, gondolkodásának egyenességében, s bizonyos objektivitásban. Az ~gel járó lelki béke és nyugalom a →nyolc boldogság egyike (vö. Mt 5,25). →Őszintesége bizonyítására nincs szüksége semmiféle feltűnő eszközre. - Az →igénytelenségben és a →szerénységben megnyilvánuló ~ mindig relatív (más az ~ egy szt király és más egy szt remete esetében); nem azonos a szegénységgel v. az alapvető szükségletek hiányával, amit mindenáron meg kellene szüntetni. A Szentírásban Salamon pompáját Isten nem kifogásolta, s a kortársak sem botránkoztak rajta; de Jézus életmódjának (mely nem volt nyomorúságos v. nyomasztóan szegény), valamint tanításának, példabeszédeinek mindenki számára érthető ~e, s a gazdagság káros következményeiről szóló beszédei azt mutatják, hogy a Megváltó egyszerű ember volt. Épp emiatt nem felelt meg annak a Messiásnak, akit a kortársak vártak. Az ő követése minden tanítványát ~re és szerénységre kötelezi. - Az ~re törekvés föltétele a gyakorlatban a szellemi és anyagi értékek helyes sorrendiségének állandó szem előtt tartása. V.F.-**

Schütz 1993:66.