🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ezdrás könyve
következő 🡲

Ezdrás könyve, Ezd: a →Krónikák könyveivel és →Nehemiás könyvével szoros egységet alkotó, protokanonikus szentírási kv. Szerzője részben a →Krónikás. Nehemiás kv-étől aránylag későn különítették el, ezért a továbbiakban Ezdrás és Nehemiás kv-éről együtt beszélünk. - Ezd 1-6. f. a zsidó közösség helyreállításáról szól a babiloni fogságból való visszatérés után, Sesbaccár, Zerubbábel és Jesua főpap alatt. A hazatérést Cirusz perzsa kir. 538: engedélyezte, és megbízást adott a jeruzsálemi tp. újjáépítésére. Az építkezést a szamaritánusok akadályozták, de I. Dárius alatt folytatták és befejezték, úgyhogy 515 húsvétján fel is szentelhették. - A 7-10. f. egy újabb száműzött csoport hazatérését mondja el, melynek vezetője →Ezdrás. Határozottan fellépett a vegyes házasságok ellen, s a 10. f. felsorolja az eseteket, melyek megoldásán fáradozott. - Neh 1-3 elmondja, hogyan tért vissza Nehemiás Jeruzsálembe Artaxerxész 20. évében, hogy felépítse a város falait. Helytartói rangban 12 évig működött a városban, s nagy nehézségek árán teljesítette feladatát (6,15). Rendeleteivel elérte a város lakosságának növekedését (7., 11. f). 8. f-e arról számol be, hogy a sátoros ünnepen és az engesztelés napján hogyan olvasta fel Ezdrás a törv-t. 12,27-43 a falak felszentelését, a 13. f. egy újabb jeruzsálemi küldetését mondja el. - E két kv. tört-ileg hiteles, az egész fogság utáni időszak legjobb forrása lett. Ezdrás és Nehemiás kv-ének sajátos jelleget ad, hogy a Krónikás műve végén a zsidó közösség újjászervezésében a próf-k jövendölésének beteljesedését látja, és Ezdrás, ill. Nehemiás működésében bizonyságot lát arra, hogy Isten valóra váltja ígéreteit. A város és a tp. újjáépítésével, a szöv. ismételt megkötésével új korszak kezdődik, amelyben Isten ígéretei maradéktalanul be fognak teljesedni. **

BL:414.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.