🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > élet könyve
következő 🡲

élet könyve, élők könyve, élet tarsolya, Bárány könyve: jelképes kifejezés a Jelenések könyvében az →örök élet részeseinek kommuniójára (13,8; 21,27). - Az ÓSz föltételezi, hogy teremtményei nevét Isten följegyzi egy kv-be, az ~be. Az igaz neve itt örökre megmarad (Zsolt 69,29; Jel 3,5). A bűnös nevét kitörlik az ~ből (Zsolt 69,29), ezért meghal (Kiv 32,32-33). Élet és halál most messiási, ill. eszkat. értelemben értendő (Dán 12,1; Fil 4,3; Jel 13,8), mert az ~be bejegyzettek életének színhelye az →új ég és új föld. - Az ~hez hasonló kép a „bekötve lenni az élet tarsolyában” (1Sám 25,29); ahogy Isten Mózes nevét nem törölte ki az ~ből (Kiv 32,32), buzgóságáért Dávid is az élet tarsolyába bekötve marad. Ezt a képet alkalmazzák a zsidók sírfeliratul: T. N. S. B. H. (tehi nismato [nismatah] serurah biseror hahajjim, 'lelke legyen bekötve az élet tarsolyába'). **

BL:325.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.