🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > dió
következő 🡲

dió: a diófélék családjába tartozó és a mediterrán területeken és Mo-on őshonos fa (Juglans regia) csonthéjas termése. - Szt Ágoston szerint Krisztus jelképe lehet: a külső, keserű burok a szenvedésre, a kemény csonthéj a keresztfára, a belül levő édes mag az isteni életre utal. Az igkr-ban termékenységszimbólumként is előfordul. - A m. néphit mágikus tárgya. Jósló, termékenységvarázsló, valamint halottakkal, boszorkánnyal kapcsolatos hiedelmek, mágikus cselekmények fűződnek hozzá. Ezek többsége kat. parasztságunknál a karácsonyböjti vacsora elfogyasztásához kapcsolódik. A cselekményeknek nincs vallásos jellege: a karácsony népi megünneplésébe olvadt pogány hagyományokról van szó, amelyek szerint a karácsony, mint évkezdő ünnep alkalmával megjósolható, mágikus úton befolyásolható a család sorsa, egészsége, gazdagsága. A ~ - az almával együtt - különösen a Felföld és D-Alföld kat. falvaiban volt a karácsonyi vacsora része. Ebből a ~ból jósolták meg a családtagok egészségét, betegségét, halálát; mindenkinek osztottak 1-1 v. 3-3 szemet és ki-ki a neki jutott ~ épségéből következtetett jövő esztendei sorsára. Az elkövetkező év időjárását 12 üres fél ~héjba tett vízből jósolták meg: a víz elpárolgásának mértékéből következtettek másnap reggel az év 12 hónapjának csapadékmennyiségére. Zala, Bihar, Borsod vm. adatok szerint a szoba 4 sarkába ~t dobáltak karácsony éjjelén. Ez a cselekmény szláv szomszédaink adataiból értelmezhetően azokkal az eu. hiedelmekkel kapcsolatos, amelyek szerint az év elején az emberek közé látogatnak a halottak, akiknek áldozatot kell adni jó sorsuk érdekében. Ugyane motívumkörbe tartozik a ~ fogyasztásának tiltása az éjféli mise előtt; a tilalom áthágása kelést, daganatot okozna elfogyasztójának. Az egészségvarázsló, betegségelhárító hiedelmek nemcsak a karácsonyi vacsorán fogyasztott ~hoz fűződnek: kígyómarás, kolera, golyva ellen megenni v. nyakban hordani kellett a ~t. A csecsemő első fürdővizébe tett egészség- és termékenységvarázsló ~ hiedelmei, valamint a boszorkányhiedelmek nem szorítkoznak a kat. vallású népességre. Az utóbbiak szerint a ~héj a boszorkány varázsos közlekedési eszköze, v. a boszorkánytársaság zászlójának rejtekhelye, amint ezt a szegedi, Zemplén és Heves vm. boszorkányperek adatai tanúsítják. - A ~val kapcsolatos szerelmi és haláljóslás, valamint az időjárás megjövendölése a boszorkányhiedelmekkel együtt Eu. sok ter-én ismert. Ókori adatok is vannak a ~ hasonló szerepére; termékenységi jelképként az ókori hiedelmek K-i eredetű rétegéhez tartozik. - Közép-Eu. több orsz-ának kat. népességénél, így nálunk is ált. volt, hogy karácsony éjszakáján felnőttek és gyermekek, sokszor együtt az egész család, ~ elnyeréséért kártyázva töltötték el az időt az éjféli miséig. S.J.-P.É.

Néprajzi Közlem. 1965:3-4. sz. (Pócs Éva: A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre) - Bálint 1989:83.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.