🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > darnói Boldogságos Szűz Mária prépostság
következő 🡲

darnói Boldogságos Szűz Mária prépostság, Zemplén vm.: egykori premontrei prépostság az egri egyhm-ben. - Sárospatak és Bodrogolaszi között a Szarkakúti-patak völgyének két oldalát, amely részben erdővel, részben szőlőkkel van borítva, ma is ~nak nevezik. Itt állt a prem-ek Szűz Mária tiszt. sztelt prépsága. IV. Béla 1257: a turuli ágostonos szerz-eknek négy vincellér mansióját adta Patak és Olaszi között. Turul alatt a turóci v. a jászói prem. prépságot kell értenünk. Ez az adományozás lehetett a ~i prépság alapításának előzménye. Jászó filiája volt, utóbb a leleszi prép. gyakorolta felette a felügyeletet, és ebben az időben (1349, 1418, 1493) a leleszi konv. valamelyik tagja volt ~ prép-ja. 1337: a Sárospatakról a ~i tp-hoz és az erdőhöz vezető utat említik. 1537 e. Perényi Gábor lefoglalta a prépság javait: egy birtokrészt kitűnő szőlővel és egy Morotva nevű halastavat. Ezek értéke több mint 200 Ft volt. - Címét viselte 1738: Wagner József, 1785: Creits Godefried, 1806: Jankovics József, 1838: Hoffmann János kecskeméti plnos, 1872: Poroszkay Péter váci knk., 1888: Lesskó István kassai knk. Ma az egri főegyhm-ben adományozzák. H.F.

Péterffy II:277. - LBE:196. - Műv-tört. ért. 1957:242. - Kovács-Legeza 2002:36.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.