🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > délvidéki szerbek uniója
következő 🡲

délvidéki szerbek uniója: A 17. sz. elején a törökök elől menekülő szerbeknek, rácoknak, vlahoknak, uszkóknak nevezett néptömegek jelentős része a r.k. horvátok között telepedett le. Domitrovics Péter zágrábi pp. megbízásából Dubravics Márton ivanicsi plnos fölvette a kapcsolatot Vratanja Simon szerb ort. pp-kel, és megnyerte őt az unió eszméjének. Vratanja fölépítette a →márcsai bazilita kolostort, mely a délvidéki uniós mozg. egyik közp-ja és a szerb. g.k. ppség székhelye lett. A másik uniós közp. Zsumberakban (Zágráb vm.) alakult ki. A K-i Kongr. 1628: Ukrajnából Terleckíj Metód bazilitát, a későbbi chelmi pp-öt más szerz-ekkel együtt Zsumberakba küldte, hogy az unió elterjesztésén fáradozzanak az itt élő uszkókok között. Zsumberakban azonban az unió csak akkor erősödött meg igazán, amikor az uszkókokat a márcsai pp-ök vették gondjaikba. Különösen Zorcsics Pál pp. ért el itt jelentős eredményeket. - A szerémségi unitusok külön egyhszervezetet kaptak: Kollonics bíb. előterjesztésére I. Lipót kir. létrehozta a szerémségi és szlavóniai rítushelynökséget, melynek székhelye 1688: a hopovói bazilita ktor lett. A szerbek közötti uniós mozg. zökkenőmentesen fejlődött; a márcsai g.k. pp-nek 1690 táján 40.000 híve volt. Ekkor a mozg. megtorpant, megkezdődött visszafejlődése, s az unió néhány évtized alatt csaknem teljesen megsemmisült. Crnojevic Arszenije (Csernojevics Arzén) pátr. vez-ével újabb ort. szerb tömegek érkeztek; a pátr. Karlócán, a nép a határőrvidékeken telepedett le. I. Lipóttól kiváltságlevelet kaptak, mely szerint egyh. és pol. fejük a pátr. A pátr. és szerz-ei harcot indítottak az unió ellen. Unióellenes propagandahadjáratukban hivatkoztak a g.k. pp-ök alárendelt helyzetére (a márcsai pp. a zágrábi, a hopovói a bosznia-szerémségi r.k. pp. rítus-helynöke volt). Azzal is érveltek, hogy az egyesültek nem kapták meg azokat a kiváltságokat, melyeket ők unió nélkül is megkaptak, és amelyekkel a r.k-ok is rendelkeztek. Az ort. szerbek unióellenes küzdelmeik során eszközeikben nem válogattak: megfélemlítették az unitus v. unióra hajló papokat és szerz-eket; 1706: a hopovói ktorból elűzték Ljubibratic Péter g.k. pp-öt, s ezzel a szerémségi rítus-helynökség meg is szűnt; 1739: elfoglalták, majd porrá égették a márcsai ktort, így sikerült a ~t e vidékeken felszámolniok. Palkovics Gábor munkássága nyomán Zsumberakban az unió fennmaradt. 1777: a →kőrösi görögkatolikus püspökség létrehozása idején 4 g.k. egyhközs. volt itt, kb. 4000 szerb hívővel. Ez utóbbiak az idők folyamán egybeolvadtak a horvátokkal. Számuk 1983: kb. 11.000. P.I.

Oriente Cattolico 1962:238. - OS 1975:173. - Hóman-Szekfű VI:37. - H. Balázs-Makkai 1972. II:584.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.